Ekonomiczna wartość dodana

Data: 25-06-2013 r.

Wyceny przedsiębiorstwa dokonujemy zawsze wtedy, gdy chcemy daną firmę kupić lub sprzedać. Określenie wartości spółki pomaga ustalić jej cenę, którą możemy zaoferować lub której możemy oczekiwać. Dokonując takiej wyceny można skorzystać z ekonomicznej wartości dodanej.

EVA to inaczej ekonomiczna wartość dodana (ang. Economic Value Added).

Można ją obliczyć korzystając z następującego wzoru:

EVA = NOPAT - WACC × K,

gdzie:

NOPAT - zysk operacyjny po opodatkowaniu,

WACC - średni wa­żony koszt kapitału,

K - wielkość zaangażowanego kapitału.

Ekonomiczna wartość dodana przedstawia przyrost (spadek) w ujęciu bezwzględnym. Jest to rezy­dualny zysk ekonomiczny, pozostający po odjęciu od skorygowanego zy­sku operacyjnego po opodatkowaniu wszystkich kosztów zaangażowanego w firmie kapitału. Uwzględniamy tutaj również koszty, których nie ujawnia analiza dokumentów finansowych. Należy do nich np. koszt alternatywny kapitału własnego, czyli możliwość zyskownego zainwestowania kwoty wolnych środków pieniężnych w inne przedsięwzięcie o porównywalnym stopniu ryzyka.

Uwaga! NOPAT to zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (ang. Net Operating Profit After Taxes). Jest to miara zysku operacyjnego, a na jego wysokość nie ma wpływu sposób finanso­wania działalności firmy.

Warto pamiętać, że jeżeli EVA będzie wykazywała wartość dodatnią będzie to oznaczało zwiększenie wartości kapitałów w firmie. Natomiast wynik ujemny to sygnał, że nastąpiło obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa.

redakcja „Analizy i kontroli finansowej w praktyce”

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26227 )
Array ( [docId] => 26227 )