Jak poradzić sobie z nieuczciwą konkurencją

Autor: Kulik Katarzyna
Data: 08-05-2012 r.

Niektóre firmy, chcąc walczyć z Twoim przedsiębiorstwem jako konkurencją, mogą posuwać się do czynów nie do końca zgodnych z etyką biznesu. Co więcej, część z tych działań może mieć negatywny wydźwięk na wizerunek Twojej firmy. Jak poradzić sobie z nieuczciwą konkurencją? Jak można jej zapobiec?

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Zanim przystąpisz do walki z nieuczciwą konkurencją, powinieneś uzmysłowić sobie czym tak właściwie jest ten rodzaj konkurencji. Definicję nieuczciwej konkurencji w jasny sposób przedstawia ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Mianem nieuczciwej konkurencji określamy czyn, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem, bądź obyczajami. Ponadto skutki danego czynu są dużym zagrożeniem dla interesu innych osób – innych przedsiębiorców czy klientów. Powyższa definicja znacznie ułatwia zdemaskowanie nieuczciwych działań konkurencyjnych oraz umożliwia skuteczną walkę z tego rodzaju czynami.

Jak można walczyć z nieuczciwą konkurencją?

Walka z nieuczciwą konkurencją toczy się z reguły na drodze sądowej. Wynika to chociażby z faktu, że czyn nieuczciwej konkurencji w wielu przypadkach jest aktem nieprzestrzegania ogólnego prawa. Ponadto w dużej liczbie przypadków jedynie postanowienia sądu są w stanie skutecznie zapobiec krzywdzącemu działaniu firmy konkurencyjnej.

Zadośćuczynienie za czyn nieuczciwej konkurencji

Proporcjonalnie do liczby rodzajów nieuczciwej konkurencji istnieje również kilka sposobów zadośćuczynienia tego rodzaju działania. Będąc poszkodowanym przez nieuczciwe działanie firmy konkurencyjnej, możesz żądać wystosowania przez winnego odpowiedniego oświadczenia, w którym zostaną zdementowane wszystkie nieprawdziwe informacje dotyczące Twojego przedsiębiorstwa. Tego rodzaju oświadczenie z reguły jest publikowane w środkach masowego przekazu na koszt winnego.

Jeżeli w wyniku działań nieuczciwej konkurencji poniosłeś materialne szkody, również możesz ubiegać się o ich naprawienie. Sąd, w zależności od czynu, może nakazać rekompensatę ewentualnych strat zarówno w formie materialnej, jak również finansowej.

W szczególnych przypadkach, kiedy zasada uczciwej konkurencji została naruszona w sposób szczególnie rażący, sąd może nałożyć sankcję karną na sprawcę czynu. Wszystko jednak tak naprawdę zależy od charakteru popełnionego czynu oraz strat, jakie zostały nim wywołane.

Walka z nieuczciwą konkurencją jest możliwa. Musisz jednak pamiętać, że tylko Twoja decyzja o złożeniu zawiadomienia o łamaniu zasad konkurencji będzie stanowiła podstawę do wszczęcia postępowania w tej sprawie. Jeżeli sam nie zgłosisz nieuczciwego działania, nie zostanie ono odpowiednio ukarane, a poniesione przez Ciebie straty nie zostaną zrekompensowane.

Kulik Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25903 )
Array ( [docId] => 25903 )