Jak uniknąć posądzenia o dyskryminację pracowników

Autor: Woźniak Wojciech
Data: 28-05-2012 r.

Polski Kodeks Pracy zabrania dyskryminacji pracowników. Dotyczy to zarówno osób, które są kandydatami do pracy, jak i Twoich obecnych i byłych pracowników. Czego się wystrzegać, aby uniknąć takich oskarżeń?

W pracy jesteś szefem

Po pierwsze nie możesz oceniać pracowników na podstawie elementów, które nie mają związku z pracą. W pracy jesteś szefem i nie ma tam miejsca na traktowanie każdego inaczej. Takie zachowanie oznacza brak profesjonalizmu.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, musi być jednakowe dla każdego. Tak samo, jak warunki pracy, zasady awansowania na wyższe stanowisko czy dostęp do możliwości rozwoju ścieżki zawodowej.

Wszyscy są równi

Musisz traktować wszystkich równo w sposób bezpośredni oraz pośredni. Na Twoje decyzje nie może wpływać:

 • wiek,
 • płeć,
 • rasa,
 • wyznanie,
 • religia,
 • narodowość i pochodzenie etniczne,
 • przynależność do związków zawodowych i innych ugrupowań,
 • przekonania polityczne,
 • niepełnosprawność,
 • orientacja seksualna,
 • wymiar oraz czas zatrudnienia.

Lista ta jednak nie jest listą zamkniętą. Może być aktualizowana o dodatkowe kryteria. Jak np. dyskryminacja z powodu miejsca zamieszkania, czy nazwiska.

Jeżeli przełożony umniejsza znaczenie pracownika z powodu któregoś z kryteriów, może zostać oskarżony o dyskryminację bezpośrednią. Również zlecenie dodatkowych, zadań niewynikających z zakresu obowiązków, może zostać uznane za dyskryminację oraz mobbing. Przykładem może być wysyłanie pracownika po kawę lub posiłek.

Dyskryminacja dzieli się także na pośrednią i bezpośrednią. Dyskryminacja pośrednia ma miejsce, kiedy dochodzi do zauważalnych dysproporcji w warunkach zatrudnienia. Na niekorzyść grupy pracowników, która nie może zostać w żaden sposób obiektywnie uzasadniona.

Dyskryminacja bezpośrednia polega na ocenianiu pracownika inaczej niż reszty zatrudnionych. Dysproporcja taka musi jednak wynikać z wymienionych powyżej kryteriów. Dysproporcje wynikające np. z rodzicielstwa, mogą zostać wytłumaczone przepisami prawa. Odwoływanie się wtedy do dyskryminacji nie może mieć miejsca.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25919 )
Array ( [docId] => 25919 )