Jak założyć gospodarstwo agroturystyczne

Autor: Kaźmierczak-Błocisz Joanna
Data: 07-08-2012 r.

Agroturystyka to świadczenie usług hotelowych w gospodarstwach rolnych. Świadczenie usług przez gospodarstwa domowe na terenie wsi to turystyka wiejska. Różnicowanie tych pojęć w praktyce nie ma sensu, gdyż w obiegowej opinii wszystkie usługi hotelowe i turystyczne na terenie wsi traktowane przez gości z miasta jednakowo.

Kto może założyć gospodarstwo agroturystyczne

Dla większości osób nie ma znaczenia, czy gospodarstwo prowadzi rolnik, czy nie-rolnik, okazuje się jednak, że w myśl przepisów różnica jest zasadnicza.

Rolnik – osoba płacąca podatek do właściwego urzędu gminy oraz odprowadzająca składaki na ubezpieczenie rolnicze do KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) oraz posiadająca grunty w wielkości powyżej 1 ha. Rolnikiem nie jest zatem każdy mieszkaniec wsi.

Osoba, która spełnia te kryteria nie musi rejestrować działalności gospodarczej, pod warunkiem, że liczba łóżek w „agroturystyce” nie będzie przekraczała pięciu, a dochody z działalności pozarolniczej nie przekroczą kwoty 10000 euro. W przeciwnym przypadku ma on obowiązek rejestracji działalności gospodarczej oraz prowadzenia pełnej ewidencji księgowej.

W pierwszym z przypadków, obowiązkiem rolnika jest złożenie deklaracji, iż dochód z prowadzenia usług nie przekroczy 10000 euro, we właściwym urzędzie skarbowym.

Nie-rolnik osoba nie będąca rolnikiem, według powyższej definicji, podlega normalnym obowiązkom: musi założyć działalność gospodarczą (we właściwym urzędzie gminy), zgłosić to do oddziału ZUS oraz uzyskać nr REGON. Należy także w takim przypadku posiadać konto bankowe. Obowiązki te powstają bez względu na ilość łóżek, czy spodziewany dochód.

Jak sfinansować inwestycję

Oczywiście koszt inwestycji jest indywidualnie oceniany i zależy od jej wielkości. Warto jednak zauważyć, że dziś nie wystarczą już „agroturystom” zwykłe pokoje i dostęp do ciepłej wody. Wymagają oni coraz lepszego standardu usług. Warto wziąć pod uwagę konieczność przyrządzania gościom domowych posiłków, przyrządzanych z produktów uzyskanych w gospodarstwie (to jest najważniejsza zaleta agroturystyki) oraz potrzebę organizowania wolnego czasu przybyszom z miasta (wypożyczalnia rowerów, szkółka jeździecka, telewizja i internet – ważne w deszczowe dni).

Kategoryzacja PFTW podstawą dofinasowania

Gdy gospodarstwo spełnia warunki standardowe, warto wystąpić do Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej o przyznanie kategorii bądź opinii. Są one niezbędne do przyznania dofinansowania inwestycji związanych z agroturystyką. Powyższa opinia jest załącznikiem do wniosku o `przyznanie pomocy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (oddział wojewódzki).

Rolnicy mogą się ubiegać o finansowanie w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", a osoby, które nie są rolnikami mogą korzystać z pomocy w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” (wysokość pomocy zależy od ilości zatrudnionych w przyszłej firmie osób).

W obu, finansowaniu agencyjnemu podlega od 40 do 60 % inwestycji, za wyłączeniem podatku VAT na zakupione towary i usługi. Należy poza tym znać termin naboru wniosków na interesujące nas działanie. Trzeba bowiem do nich dołączać, w charakterze załączników, oświadczenia z urzędów gminy, czy od ubezpieczycieli, które są ważne przez określoną ilość dni. Droga do uzyskania pomocy finansowej z ARiMR jest jednak dość długa i w przypadku niektórych inwestycji po prostu nie ma sensu (przy budowie obiektów należy np. spełnić szereg restrykcyjnych kryteriów). Niecierpliwym pozostaje więc po prostu kredyt…

W wyborze odpowiedniej formy finansowania i w odpowiedzi na pytanie: „Starać się o dofinansowanie, czy nie?” pomogą eksperci z LGD (Lokalnych Grup Działania), urzędów gmin oraz ośrodków doradztwa rolniczego.

Kaźmierczak-Błocisz Joanna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26037 )
Array ( [docId] => 26037 )