Jakie pozwolenia są potrzebne do prowadzenia domu spokojnej starości

Autor: Kaźmierczak-Błocisz Joanna
Data: 31-08-2012 r.

Domy spokojnej starości są ostatnio atrakcyjną alternatywą wobec opieki sprawowanej nad seniorem przez zapracowaną, często rozrzuconą po całym świecie rodzinę. Stanowią one nie tylko miejsce pielęgnacji emeryta, ale także ostoję na "jesień życia", która może być pogodna oraz pozbawiona trosk. Prowadzić taka placówkę może każdy, kto zdobędzie pozwolenie wojewody.

Wniosek

Aby uzyskać zezwolenie niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do wojewody, którego forma określona jest w ustawie o pomocy społecznej, a formularz można pobrać ze strony organów odpowiedzialnych za pomoc społeczną. Na podstawie wniosku oraz załączników, urzędnicy z ramienia wojewody dokonują kontroli, na podstawie której wydają w ciągu 14 dni decyzję. Przedmiotem kontroli jest stopień dostosowania budynku do wymogów zawartych w ustawie o pomocy społecznej.

Dokumentacja związana z inwestycją

Do wniosku należy dołączyć dokumentację dotyczącą budowy bądź funkcjonowania obiektu:

 • tytuł prawny do nieruchomości bądź poświadczoną notarialnie umowę dzierżawy,
 • regulamin organizacyjny domu pomocy,
 • koncepcję prowadzenia placówki,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku takowego - zaświadczenie, wydane przez urząd gminy o zgodności z przepisami o planowaniu przestrzennym,
 • informacje o sposobie finansowania placówki,
 • pozytywną decyzję Sanepidu

Dokumentacja związana z inwestorem

Wnioskując o pozwolenie na rozpoczęcie działalności polegającej na zapewnieniu opieki całodobowej należy dostarczyć informacje weryfikujące także osobę inwestora - zarządcy:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr PESEL, n- telefonu),
 • zaświadczenie o numerze NIP oraz zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatkowymi z Urzędzu Skarbowego,
 • zaświadczenie o numerze REGON,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ubezpieczyciela: ZUS bądź KRUS,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia domu seniora,
 • zaświadczenie o niekaralności z KRK (Krajowego Rejestru Karnego).

Kaźmierczak-Błocisz Joanna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26099 )
Array ( [docId] => 26099 )