„Twarde” zdolności kierownicze

Data: 28-12-2012 r.

Sprawność i skuteczność działania, to podstawa oceny menedżera. Jakimi umiejętnościami powinien się odznaczać kierownik stojący na czele danego działu czy firmy.

Typologia umiejętności kierowniczych wg klasyków – R. L. Katza i R. L. Kahna, obejmuje trzy główne umiejętności kierownicze: społeczne, techniczne oraz koncepcyjne.

Poniżej skupimy się nie na tych „miękkich” – społecznych (związanych m.in. z komunikacją, zdolnościami interpersonalnymi), ale na tzw. „twardych”.

Umiejętności techniczne

Techniczne kompetencje kierownika, to m.in. jego zdolność posługiwania się narzędziami, metodami i technologią w określonej specjalności, by poradzić sobie z „mechaniką” danego zadania, za które ów kierownik odpowiada. Chodzi tu przede wszystkim o jego profesjonalizm – wiedzę, kompetencje merytoryczne i doświadczenie w danej dziedzinie czy branży, w tym np. z zakresu prowadzenia projektów.

Zdolności koncepcyjne

Umiejętności koncepcyjne kierownika obejmują przede wszystkim jego umysłowe zdolności do koordynowania oraz integrowania wszystkich interesów i działalności organizacji. Cel jest jeden: by podejmowane przez kierownika działania służyły jak najlepiej interesom całej

Kompetencje strategiczne

Wielu badaczy podkreśla dodatkowo niezwykle ważną rolę kompetencji strategicznych u kadry kierowniczej. H. Hinterhuber, w opracowanym przez siebie modelu zarządzania strategicznego, wymienia siedem elementów, odnośnie których skuteczny kierownik powinien posiadać strategiczne umiejętności. Elementy te, to: wizja, polityka, strategie, instrukcje funkcjonalne, organizacja, plan działania i strategicznej kontroli oraz kultura.

Predyspozycje strategiczne w praktyce

Wspomnianym powyżej obszarom modelu zarządzania strategicznego w praktyce odpowiadają m.in. takie umiejętności, jak: zdolność jasnego i precyzyjnego określenia przez lidera wizji przyszłości firmy (jej potencjału) i misji (sensu jej istnienia) oraz zbudowania zaangażowania pracowników wokół ważnych dla przedsiębiorstwa wartości (które są wyrażone w przyjętych przez kierownictwo celach, filozofii, strukturze, procedurach czy stylach i technikach kierowania). To także zdolność do sterowania firmą czy podległą jednostką organizacyjną w długiej perspektywie czasu, czemu bardzo sprzyja silna osobowość i charyzma kierownika.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26188 )
Array ( [docId] => 26188 )