Ułatwienia w przyłączaniu mikroinstalacji OZE do sieci

Data: 24-02-2015 r.

Zachęty finansowe zawarte w przyjętej przez Sejm 20 lutego ustawie o OZE (odnawialnych źródłach energii) niewątpliwie zwiększą zainteresowanie mikroinstalacjami wytwarzającymi prąd. Już wcześniej, bo w 2013 r., w nowelizacji Prawa energetycznego wprowadzono zmiany ułatwiające podłączenie OZE do sieci energetycznej.

Dodano wtedy kilka nowych ustępów do art. 7 (oznaczonych 8d1–8d9). Określono w nich warunki przyłączania OZE do sieci oraz zasady postępowania w przypadkach, gdy przedsiębiorstwo energetycznezajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznejodmówi przyłączenia do sieci odnawialnego źródła energii z powodu braku technicznych warunkówprzyłączenia. W takim przypadkuprzedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jestokreślić planowany termin oraz warunki wykonania niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a także termin przyłączenia.

 

Mikroinstalacje przyłącza się do sieci, korzystając z ułatwień w formalnościach. W ustępie 8d4 zapisano m.in. że w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w odpowiednim przedsiębiorstwie energetycznym. Wymaga to zainstalowania odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo-rozliczeniowego.

W pozostałych przypadkach przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci. W każdym przypadku koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego.

Zgodnie z ustępem 8d8. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane określić w warunkach przyłączenia zestawienie planowanych prac oraz terminy ich realizacji.

mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36609 )
Array ( [docId] => 36609 )