Aby przedłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy trzeba mieć powody

Kategoria: Czas pracy
Data: 04-11-2013 r.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego maksymalnie do 12 miesięcy może nastąpić jedynie gdy jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub organizacyjnymi. Przy czym konieczne jest jednoczesne zachowanie przez pracodawcę ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

O tym, czy zachodzą przesłanki (obiektywne, techniczne lub organizacyjne), uzasadniające wprowadzenie wydłużonego maksymalnie do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego, decydować będzie pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników.

Przykład: Firma XYZ jest pośrednikiem w sprzedaży produktów sezonowych. Ich liczba, jaka otrzymuje od sprzedawców, jest uzależniona od ilość wytworzonego przez dostawców surowca. Z tego powodu pracodawca nie ma możliwości dokładnego zaplanowania natężenia pracy w poszczególnych miesiącach – jest ono zmienne z przyczyn od pracodawcy niezależnych. Taka okoliczność uzasadnia wprowadzenie przedłużonych maksymalnie do 12. miesięcy okresów rozliczeniowych czasu pracy na podstawie art. 129 § 2 Kodeksu pracy.

Spełnienie przez pracodawcę przesłanek dla wydłużenia okresu rozliczeniowego ponad wymiar określony w przepisie ustalającym dany system czasu pracy (np. ponad 3 miesiące w systemie równoważnego czasu pracy), nie zawsze będzie uzasadniało wprowadzenie aż 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Jest on bowiem maksymalny. Jeżeli zatem przesłanki obiektywne, techniczne lub organizacyjne uzasadniają przedłużenie okresu rozliczeniowego jedynie do 8 miesięcy, taki właśnie okres powinien być u pracodawcy zastosowany.


Uwaga!
Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących udzielania pracownikom:
  • minimalnych okresów odpoczynków,
  • dni wolnych od pracy, oraz
  • dni wolnych w zamian za pracę w niedziele i święta.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26229 )
Array ( [docId] => 26229 )