Choroba pracownika w dzień wolny udzielony za pracę w niedzielę

Kategoria: Czas pracy
Data: 05-04-2013 r.

Praca w 6 dniu tygodnia powinna być zrekompensowana poprzez udzielenie innego dnia wolnego. Przyjmuje się, że dzień taki został udzielony, o ile pracodawca zaplanował go w grafiku. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik rzeczywiście skorzystał z takiego wolnego czy był w tym dniu chory.

Pracodawca może wyjątkowo polecić pracownikowi pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. W ramach rekompensaty musi udzielić mu innego dnia wolnego od pracy.

Wyznaczenie przez pracodawcę, zgodnie z przepisami prawa pracy, zastępczego dnia wolnego z tego tytułu w całości rekompensuje roszczenia pracownika. Bez znaczenia jest przy tym fakt, że pracownik w wyznaczonym dniu wolnym przebywał na zwolnieniu lekarskim. Uznaje się bowiem, że samo wyznaczenia wolnego rekompensuje pracę pracownika.

Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy (np. spowodowana chorobą jego dziecka) obniża wymiar czasu pracy pracownika o taką liczbę godzin, jaką pracownik miał do przepracowania w danym dniu zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. A zatem usprawiedliwiona nieobecność w pracy w dniu rozkładowo wolnym od pracy (wyznaczonym przez pracodawcę jako wolny z tytułu pracy w sobotę lub niedzielę) pozostaje bez wpływu na wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym.

Przykład:

Pracownik pracujący w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku przebywał na zwolnieniu lekarskim w środę i czwartek, jego wymiar czasu pracy obniża się o taką liczbę godzin, jaką pracownik miał do przepracowania w tych dniach. Jeżeli jednak zwolnienie lekarskie tegoż pracownika obejmowałoby również sobotę (dzień wolny od pracy), nie powoduje to obniżenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

Podstawa prawna:

art. 130 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Joanna Kaleta, aplikant adwokacki


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26095 )
Array ( [docId] => 26095 )