Oddawanie dni wolnych w systemie równoważnym

Kategoria: Czas pracy
Data: 11-12-2012 r.

Za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy zawsze trzeba oddać inny dzień wolny, niezależnie od tego ile godzin pracownik pracował. Zasada ta ma w pełni zastosowanie do pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.

Praca w dniu wolnym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy co do zasady jest możliwa jedynie w sytuacji usprawiedliwiającej pracę w nadgodzinach, czyli:

  • ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy lub
  • konieczność prowadzenia akcji ratowniczej.

Również w systemie równoważnym jedyną formą rekompensaty, jest udzielenie pracownikowi innego całego wolnego dnia, nawet jeżeli praca przez 5 dni tygodnia trwała krócej niż 8 godzin. Nie można za nią zapłacić, nawet 100% dodatku ani tym bardziej udzielić czasu wolnego w ten sposób, że pracownik w innym dniu przyjdzie później do pracy czy wcześniej z niej wyjdzie.

W sytuacji, gdy praca w dniu wyznaczonym jako W5 trwała dłużej niż 8 godzin, to oprócz 8-godzinnego dnia wolnego od pracy, pracownikowi należy jeszcze zrekompensować pracę powyżej 8 godziny. Tu rekompensujemy już na zwykłych zasadach, czyli pracodawca może udzielić pracownikowi czasu wolnego w innym dniu lub zapłacić dodatek do wynagrodzenia.

Stosowanie systemu równoważnego

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.

Natomiast przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

Podstawa prawna:

  • art. 135, art. 1511, art. 1513ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26028 )
Array ( [docId] => 26028 )