Obowiązkowe szkolenie w sobotę i niedzielę to nie czas pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 14-03-2013 r.

Pracodawca może zaproponować pracownikowi szkolenie, które odbywa się w weekend. W takiej sytuacji nie jest to czas pracy pracownika i nie należy mu się z tego tytułu żadna rekompensata.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. W świetle obowiązujących przepisów do czasu pracy nie wlicza się okresu szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy. Udział w szkoleniu, na które pracownik został skierowany przez pracodawcę i odbywające się w czasie pracy, jest traktowane jak pozostawanie w dyspozycji z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jeżeli jednak odbywa się ono w czasie lub w dniu wolnym, nie ma podstaw do wliczenia go do czasu pracy. Wyłączony jest wówczas stan gotowości pracownika do wykonywania przewidzianych umową zadań.

W związku z tym, należy uznać, że szkolenia odbywające się w dni, w które pracownik nie pracuje – nie przysługuje mu wynagrodzenie. Nie ma również obowiązku udzielenia innego dnia wolnego od pracy na zasadach obowiązujących przy pracy w dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy oraz niedziele.

Wyjątek – szkolenie bhp

Inne zasady dotyczą jedynie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te powinny być bowiem, w ramach możliwości, przeprowadzane w normalnych godzin pracy pracownika. Jeżeli jednak, wyjątkowo, z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe zorganizowanie go w ramach ustalonego grafiku – to i tak okres szkolenia wliczać się będzie do czasu pracy podwładnego. Ponadto, za ten czas, pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie za pracę.

Przykład:

Pracownik miał zaplanowaną pracę na II zmianę od 14.00 do 21.00. W tym dniu pracodawca zorganizował szkolenie bhp. Ponieważ musiał objąć nim sporą grupę pracowników – ustalił, że rozpocznie się ono o 12.00 i zakończy o 16.00. W związku z tym pracownik musiał przyjść 2 godziny wcześniej do pracy. W razie nieoddania ich w późniejszym terminie – staną się godzinami nadliczbowymi.

Poza godzinami pracy - lepiej nie zmuszać pracowników

Przepisy nie zobowiązują wprost pracownika do wzięcia udziału w oferowanych przez pracodawcę poza godzinami pracy szkoleniach. Podwładny może więc oczywiście skorzystać z oferty szkoleniowej pracodawcy, jest jednak dyskusyjne, czy ma taki obowiązek. Odmowa wzięcia udziału w takim szkoleniu nie może być zatem bezpośrednią przyczyną zwolnienia pracownika.

Niemniej jednak, na gruncie obowiązujących przepisów można również bronić poglądu, że pracodawca może zlecić udział w szkoleniu w drodze polecenia służbowego, którego realizacja jest obowiązkiem pracownika. Do czasu, gdy zmianie ulegną przepisy w tej sprawie, trudno jednoznacznie stwierdzić, który z tych poglądów jest słuszny.

Bez wątpienia natomiast odmowa udziału w szkoleniach może później spowodować pogorszenie oceny wykonywanej przez pracownika pracy, w związku z brakiem oczekiwanych przez pracodawcę kwalifikacji.

Tomasz Wardach, specjalista w Departamencie Prawa Pracy MPiPS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26087 )
Array ( [docId] => 26087 )


Array ( [docId] => 26087 )