Czas pracy kierowców

Kategoria: Czas pracy
Autor: Mieszkowski Piotr
Data: 22-10-2012 r.

Od początku 2012 roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Ustawa ta w artykule 6 pkt. 6, nakłada na pracodawców kierowców zawodowych obowiązek w kwestii oświadczenia o wymiarze zatrudnienia.

Po nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, właściciele firm transportowych, którzy zatrudniają zawodowych kierowców, zobowiązani zostali do przyjmowania od kierowców oświadczeń o wymiarze zatrudnienia. Po wejściu w życie nowelizacji, pracownik-kierowca, musi poinformować pisemnie o wymiarze zatrudnienia lub o braku zatrudnienia w innej firmie. Kierowca zawodowy musi teraz także zgłosić na piśmie, ile godzin tygodniowo przeciętnie pracuje wykonując pracę w charakterze przewoźnika drogowego lub w innym charakterze, jeśli wykonuje te czynności bez nawiązania stosunku pracy, bądź jeśli nie pracuje dodatkowo.

Przy okazji nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, prawodawca uregulował także sprawę ruchomego czasu pracy. Ważna kwestia ruchomego czasu pracy kierowców, dotyczy głównie takich przewozów transportowych, gdy nie trzeba z pracodawcą ustalać rozkładu czasu pracy, zaś kierowca ma pewien rodzaj dowolnego wyboru godziny, w której rozpocznie pracę. Po nowelizacji ustawy, jeśli kierowca i pracodawca ustalą pisemnie rodzaj rozliczania wykonanej pracy, firma transportowa zatrudniająca kierowcę, może nie dopuścić do powstania dodatkowych dobowych godzin pracy, które wynikają z nachodzenia dób pracowniczych w sytuacji, jeżeli rozpoczęcie pracy przez kierowcę w dniu kolejnym, nastąpi o wcześniejszej godzinie niż w dniu poprzednim.

Kolejna zmiana, którą przyniosła nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, to wprowadzenie dodatkowej pory nocnej, którą stosuje się dla celów ustalania czasu pracy. I tak według nowych przepisów, tj. według artykułu 6 pkt. 2, obowiązkiem pracodawcy kierowcy zawodowego, jako porę nocną należy określić cztery dowolnie wybrane godziny, w czasie pomiędzy północą, czyli godziną 0:00 a godziną 7:00. Przy naliczaniu dodatku do wynagrodzenia nadal obowiązuje pora nocna 8 godzinna, którą określa się jako czas pomiędzy 21:00 a godz. 07:00 rano.

oprac. PM na podst. dlatransportu.blogspot.com, MTBiGM


Zobacz także:

Mieszkowski Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25971 )
Array ( [docId] => 25971 )