Czy każda godzina przebywania na terenie zakładu pracy to czas pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 27-09-2012 r.

Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy albo innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Nie każda godzina pozostawania na terenie zakładu pracy jest jednak czasem pracy.

Przerwy w pracy nie zaliczane do czasu pracy

Do czasu pracy nie wlicza się:

  • czasu dyżury pracowniczego, jeżeli pracownik nie wykonywał w tym czasie pracy (art. 1515 § 2 k.p.);
  • przerwy przy przerywanym czasie pracy; za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju (art. 139 § 1 k.p.). Przerywany system czasu pracy jest stosowany, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w tym systemie czasu pracy przewidziana jest nie więcej niż jedna przerwa w pracy w ciągu doby, trwająca nie dłużej niż 5 godzin;
  • przerwy na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych (art. 141 § 1 k.p.). Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

Podróż służbowa a czas pracy

Problem w praktyce stanowi to, czy podróż służbowa jest wliczana do czasu pracy. W wyroku z dnia 27 stycznia 2009 r. (II PK 14/08) podróż służbowa polegająca na ciągłym przemieszczaniu się z jednego do innego miejsca w celu wykonywania obowiązków pracowniczych powinna być wliczana do czasu pracy.

Z kolei w wyroku z dnia 19 lutego 2007 r. (I PK 234/06) Sąd Najwyższy orzekł, że w ramach podróży służbowej - poza czasem wykonywania zatrudnienia - pracownik nie pozostaje w dyspozycji zakładu pracy w rozumieniu art. 128 k.p. (określającym czas pracy).


 

Do czasu pracy w podróży zalicza się ilość godzin odpowiadającą wymiarowi pracy według harmonogramu pracownika w zakładzie, czyli np. odbywanie przez kierowcę przejazdu poza „czasem pracy", tj. poza godzinami ustalonymi jego rozkładem (harmonogramem), nie jest czasem pracy.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25955 )
Array ( [docId] => 25955 )