Definicja podróży służbowej

Kategoria: Czas pracy
Data: 13-05-2013 r.

Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałym miejscem pracy pracownika w terminie i miejscu wskazanych w poleceniu wyjazdu służbowego.

O zakwalifikowaniu konkretnego wyjazdu, jako podróży służbowej w dużej mierze decyduje:

  • to, w jaki sposób w umowie o pracę zostało określone miejsce świadczenia pracy – wyjazd poza to miejsce będzie bowiem podróżą służbową,
  • wydanie pracownikowi polecenia wyjazdu w delegację oraz
  • wykonywanie przez niego określonych zadań służbowych poza stałym miejscem pracy.

Zdaniem Sądu Najwyższego:

W uchwale składu 7 sędziów SN z 19 listopada 2008 r. (II PZP 11/08, OSNP 2009/13-14/166) Sąd Najwyższy wskazał na dodatkową, bardzo istotna cechę, podróży służbowych w odniesieniu do tzw. pracowników mobilnych. A mianowicie stwierdził, że podróż służbowa powinna mieć charakter incydentalny. Nie jest więc nią stałe wykonywanie pracy (zadań) w różnych miejscowościach. Pracownik mobilny odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na obszarze określonym w umowie, jako miejsce świadczenia pracy nie jest więc w podróży służbowej i nie przysługują mu należności z tego tytułu (np. diety).

Przykład: Pracodawca ustalił przedstawicielowi handlowemu w treści umowy o pracę, że miejscem jego pracy jest województwo lubelskie. Na tym terenie pracownik wykonuje bowiem stale swoje obowiązki służbowe, związane z obsługą klientów firmy.

W takim przypadku z podróżą służbową będziemy mieli do czynienia dopiero wtedy, gdy pracownik otrzyma polecenie wyjazdu poza granice tego województwa, np. zastępując nieobecnego z powodu urlopu kolegę pojedzie do klienta, mającego siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Taki wyjazd wykracza bowiem poza teren wskazany w umowie pracownika jako miejsce pracy oraz ma charakter incydentalny.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 137).

Marek Rotkiewicz, prawnik, wykładowca na szkoleniach dotyczących m.in. tematyki podróży służbowych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26138 )
Array ( [docId] => 26138 )