Minimalna liczba dni wolnych od pracy w 2013 r.

Kategoria: Czas pracy
Data: 19-12-2012 r.

Prawidłowa organizacja czasu pracy to nie tylko właściwe wyliczenie wymiaru czasu pracy na 2013 r. Aby nie popełnić błędu należy zastosować się do szeregu zasad, w tym minimalnej ilości dni wolnych od pracy.

Planowanie musi odbywać się w oparciu o następujące zasady:

  • planować można tylko tyle godzin ile wynika z obliczonego wymiaru czasu pracy,
  • nie wolno planować nadgodzin, gdyż te ze swojej definicji powinny być nie do przewidzenia,
  • pracownikowi niepełnoetatowemu także przysługuje w każdej dobie co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (chyba, że jest to pracownik zarządzający lub w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej),
  • pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego min. 11 godzin odpoczynku dobowego,
  • w przypadku dozwolonej pracy w niedzielę, pracownik niepełnoetatowy powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy,
  • za pracę w niedzielę lub święto pracownik powinien otrzymać inny dzień wolny (zapłata jest możliwa dopiero po niemożliwości ustalenia terminu wykorzystania dnia wolnego),
  • za pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, pracownikowi niepełnoetatowemu należy się inny dzień wolny od pracy.

Jak wynika z powyższego, dla prawidłowej organizacji czasu pracy w 2013 r. nie wystarczy jedynie obliczyć wymiar czasu pracy na dany okres rozliczeniowy. Równie ważne jest aby wiedzieć, ile dni wolnych od pracy w danym okresie rozliczeniowym może mieć pracownik. Aby obliczyć tą liczbę należy od liczby dni w miesiącu odjąć maksymalną liczbę dni pracy.

Minimalna liczba dni wolnych od pracy w 2013 r.

Miesiąc

Obliczenia

Minimalna liczba dni wolnych pracy

Styczeń 2013 r.

31 dni - 22 dni

9 dni

Luty 2013 r.

28 dni - 20 dni

8 dni

Marzec 2013 r.

31 dni - 21 dni

10 dni

Kwiecień 2013 r.

30 dni - 21 dni

9 dni

Maj 2013 r.

31 dni - 20 dni

11 dni

Czerwiec 2013 r.

30 dni - 20 dni

10 dni

Lipiec 2013 r.

31 dni - 23 dni

8 dni

Sierpień 2013 r.

31 dni - 21 dni

10 dni

Wrzesień 2013 r.

30 dni - 21 dni

9 dni

Październik 2013 r.

31 dni - 23 dni

8 dni

Listopad 2013 r.

30 dni - 19 dni

11 dni

Grudzień 2013 r.

31 dni - 20 dni

11 dni

Podstawa prawna:

  • art. 128 § 3 pkt 2, art. 130, art. 147 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Ewelina Tusińska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26036 )
Array ( [docId] => 26036 )