Nadgodziny mogą powstać także przy akordowym systemie wynagrodzeń

Kategoria: Czas pracy
Data: 14-11-2012 r.

Zastosowanie przez pracodawcę akordowego systemu wynagradzania nie wyłącza stosowania wobec pracowników przepisów o czasie pracy, w tym przepisów o wynagradzaniu za godziny nadliczbowe.

Akordowy system wynagradzania charakteryzuje się tym, że pensja pracowników zależy od ilości wykonanych produktów. Akord to jednak wyłącznie system wynagradzania a nie czasu pracy. Natomiast definicja pracy nadliczbowej nie uzależnia jej od stosowanych sposobów wynagradzania, a jedynie od przekroczenia normy czasu pracy, która jest kategorią odrębną, w zasadniczy sposób różniącą się od rozwiązań prawnych służących do ustalania wynagrodzenia za pracę.

Każda praca ponad obowiązujące normy czasu pracy to praca nadliczbowa

Normy czasu pracy nie mogą być mylone ze sposobami mierzenia nakładu oraz jakości pracy i ustalania na tej podstawie wysokości należnego pracownikowi wynagrodzenia.

W związku z tym, pracownik, który musi zostać dłużej w pracy, aby wyrobić narzuconą przez pracodawcę ilość produktów pracuje w nadgodzinach.

Należy pamiętać, że pracodawca może żądać od pracownika pracy w godzinach nadliczbowych tylko wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Jeżeli zatem pracownik wynagradzany akordowo wykonuje pracę ponad normy czasu pracy (dobowe lub tygodniowe), to będzie to praca w nadgodzinach, za którą będzie przysługiwać wynagrodzenie z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych lub czas wolny (por. wyrok Sądu Najwyższego z 12 czerwca 1997 r., I PKN 204/97).

Podstawa prawna:

art. 83 § 1, ar. 151 § 1, art. 1511 § 1, art. 1512 Kodeksu pracy

Autor: Tomasz Wardach

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26004 )
Array ( [docId] => 26004 )