Odpoczynek tygodniowy nie musi przypadać w niedzielę

Kategoria: Czas pracy
Data: 25-04-2015 r.

Odpoczynek tygodniowy wynosi 35 godzin, na które składają się godziny odpoczynku dobowego po zakończeniu pracy oraz kolejne godziny wolne przypadające po zakończeniu poprzedniej doby pracowniczej.

W każdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Przez tydzień rozumiany jest okres 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od 1. dnia okresu rozliczeniowego. Jest to tzw. odpoczynek tygodniowy.

Oznacza to, że ten okres odpoczynku obejmuje de facto właściwy tygodniowy okres odpoczynku wynoszący 24 godziny oraz udzielany łącznie z nim 11-godzinny odpoczynek dobowy.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeżeli pracownik pracuje w poniedziałki, środy, piątki i niedziele np. w godzinach 9.00–17.00, odpoczynek tygodniowy w odpowiednim wymiarze będzie przysługiwał pracownikowi w dniach wtorek, czwartek oraz sobota. Odpoczynek wyniesie w poniedziałki, środy, piątki i niedziele 16 godzin pomiędzy 17.00 a 9.00 następnego dnia oraz 24 godziny od 9.00 do 9.00 we wtorki, czwartki i soboty. Pracownik korzysta zatem 3 razy z odpoczynku w wymiarze 40 godzin, realizując minimalny czas odpoczynku tygodniowego.

Odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę. Niemniej jednak w przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę odpoczynek ten może przypadać w innym dniu.

Tomasz Wardach, specjalista w Departamencie Prawa Pracy MPiPS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37042 )
Array ( [docId] => 37042 )