Podróż służbowa nie może pozbawiać pracownika 8 godzin odpoczynku nocnego

Kategoria: Czas pracy
Data: 14-11-2012 r.

Zakończenie podróży służbowej pracownika powinno odbywać się w takim czasie, aby pracownik mógł skorzystać z co najmniej 8-godzinnego odpoczynku nocnego.

Podróż służbowa może zakończyć się powrotem do domu w późnych godzinach nocnych. Nie usprawiedliwia to jednak nieudzielenia pracownikowi odpowiedniej ilości godzin odpoczynku. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca musi tak zaplanować podróż służbową, aby pracownik po jej zakończeniu wciąż miał możliwość skorzystania z odpoczynku nocnego.

Przepisy prawa pracy nie definiują jednak co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem odpoczynku nocnego. Na pewno nie należy go utożsamiać z odpoczynkiem dobowym, który powinien wynosić minimum 11 godzin.

Przyjąć należy, iż odpoczynek nocny jest zapewniony w przypadku podróży pracownika pociągiem w przedziale sypialnym. Jeżeli natomiast pracownik nie ma możliwości podróży w taki sposób, to z odpoczynku nocnego nie skorzystał, ale może za to wykorzystać dzień wolny od pracy.

Pracodawca zawsze musi zapewnić pracownikowi 11-godzinny odpoczynek dobowy

Pracodawca pamiętać natomiast musi, aby w każdym przypadku zapewnić pracownikowi co najmniej 11-godzinny odpoczynek dobowy. Nawet jeżeli pracownik wykorzysta 8-godzinny odpoczynek nocny, nie powinien stawić się do pracy wcześniej niż przed upływem 11 godzin.

Takie stanowisko potwierdza również orzeczenie Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2005 r. (II PK 265/04). W uzasadnieniu do tego orzeczenia SN wyjaśnia, iż naruszenie prawa pracownika do 11-godzinnego odpoczynku dobowego lub 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego wskutek odbywania podróży służbowej zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownikowi równoważnego okresu odpoczynku lub wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

Przykład:

Pracownik, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. Pracodawca wysłał go w podróż służbową, która skończyła się 23.00. W związku z tym, następnego dnia podwładny powinien rozpocząć pracę dopiero o godzinie 10.00 (po upływie co najmniej 11 godzin odpoczynku dobowego) i zakończyć pracę o godzinie 15.30.

Należy jednak zaznaczać, iż w ocenie części prawników przytoczone powyżej orzeczenie jest dyskusyjne, żaden bowiem przepis wprost nie nakazuje pracodawcy udzielania pracownikowi równoważnego okresu odpoczynku w sytuacji późnego powrotu z podróży służbowej.

Podstawa prawna:

  • art. 775, 128, 132, 133 Kodeksu pracy,
  • § 3 pkt 5, § 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.)

Autor: Joanna Kaleta

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25994 )
Array ( [docId] => 25994 )