Spotkania świąteczne powinny odbywać się w czasie pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 13-12-2012 r.

Jednym z obowiązków pracownika jest efektywne wykorzystywanie czasu w pracy. Ma on także wykonywać polecenia przełożonego. Pracodawca może więc nakazać pracownikom uczestnictwo w spotkaniu świątecznym, ale tylko pod warunkiem, że odbywa się ono w czasie pracy.

Świąteczne spotkania noworoczne stały się tradycją w wielu zakładach pracy. Tylu ilu pracodawców, tyle pomysłów jak je zorganizować. Podczas przygotowań do takich spotkań należy jednak pamiętać o prawach pracownika.

Spotkanie powinno przede wszystkim odbywać się w godzinach pracy. Pracodawca może zdecydować, że w czasie pracy pracownik nie będzie wykonywał obowiązków pracowniczych, lecz będzie uczestniczył w zorganizowanym przez pracodawcę spotkaniu, za który to czas pracownik otrzyma wynagrodzenie.

Pracownikowi przysługuje wówczas wynagrodzenie przestojowe, ponieważ był gotów do pracy, a doznał przeszkód w jej wykonywaniu z przyczyn dotyczących pracodawcy (art. 81 § 1 Kodeksu pracy).

Obowiązki pracownika

Spotkanie po godzinach pracy nie jest sprzeczne z prawem, ale nie można zobowiązać pracownika do obecności na takiej uroczystości. Pracodawca nie ma bowiem prawa ingerować w to, co pracownicy będą robić w czasie wolnym.

Pracownik ma obowiązek wykonywać po godzinach pracy tylko pracę nadliczbową, która jest dopuszczalna w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia bądź zdrowia ludzkiego, ochrony mienia czy środowiska, usunięcia awarii, lub w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy, tj. w razie wykonywania czynności zaliczonych do czasu pracy (art. 151 § 1 Kodeksu pracy). Do sytuacji tych nie należy okolicznościowe spotkanie firmowe. Pracodawca nie może więc nakazać pracownikom uczestnictwa w takim spotkaniu.

Jeżeli pracodawca zorganizuje spotkanie po godzinach pracy, pracownik ma prawo odmówić uczestnictwa w spotkaniu, nawet jeśli pracodawca ogłosi, że obecność na tym spotkaniu jest obowiązkowa.

Podstawa prawna:

  • art. 183a § 1, art. 81 § 1, art. 94 3, art. 151 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Iwona Jaroszewska-Ignatowska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26034 )
Array ( [docId] => 26034 )