Ustalanie limitu godzin ponadwymiarowych

Kategoria: Czas pracy
Autor: Joanna Kaleta
Data: 24-09-2015 r.

Limit godzin pracy, po przekroczeniu którego pracownik niepełnoetatowy uzyskuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę, najlepiej ustalić na poziomie tygodniowym. 

Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Określenie dopuszczalnej liczby godzin, której przekroczenie powoduje konieczność dodatkowego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dotyczy pracy ponad przyjęty w umowie o pracę wymiar czasu pracy.

Możliwe są różne zapisy…

Metody ustalania liczby godzin pracy, po przekroczeniu której pracownik, oprócz normalnego wynagrodzenia, otrzymywać będzie dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych, są różne. Przykładowo dla pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu powyższy limit godzin może być określony na kilka sposobów, ale musi się on mieścić pomiędzy 0,5 etatu, a pełnym etatem.

Pierwsza możliwość ustalenia powyższej liczby to odniesienie się do wielkości etatu, czyli zapisanie w umowie o pracę pracownika zatrudnionego np. na 0,5 etatu, że praca w wymiarze przekraczającym np. 0,6 etatu będzie uprawniała pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, także do dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

...np. odniesienie się do limitów godzinowych

Dopuszczalne jest także określenie ogólnej dobowej lub tygodniowej liczby godzin pracy po przekroczeniu których pracownikowi przysługiwać będzie wskazany dodatek jak za pracę nadliczbową. Przykładowo strony mowy o pracę mogą ustalić, że dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych przysługiwać będzie dopiero po przekroczeniu 39. godziny tygodniowo lub 7. godziny na dobę w przyjętym okresie rozliczeniowym (oczywiście powyższe liczby mogą być niższe, np. na poziomie 30 godzin w tygodniu i 6 godzin na dobę, itd.).

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37807 )
Array ( [docId] => 37807 )