Wyjątki od obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 12-12-2013 r.

Obecnie pracodawcy mają obowiązek tworzyć dla swoich pracowników rozkłady czasu pracy (harmonogramy czasu pracy) i to bez względu na stanowisko zajmowane przez pracownika. Od zasady tej przewidziano jednak pewne wyjątki.

Rozkład czasu pracy pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc.

 

Przepisy nie uzależniają obowiązku sporządzenia harmonogramu czasu pracy od stanowiska zajmowanego przez pracownika. Tym samym rozkład czasu pracy powinien być sporządzany i podawany do wiadomości pracowników bez względu na stanowiska, jakie zajmują.

Od obowiązku sporządzania rozkładów czasu pracy przewidziano wyjątki. Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania harmonogramu, gdy:

  • rozkład czasu pracy pracownika wynika z przepisów prawa pracy - w tym także z regulaminu pracy czy układu zbiorowego - albo z umowy o pracę,

  • w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 § 1 kp. Wówczas rozkład czasu pracy ustala pracownik,

  • rozkład czas pracy pracownika wynika z obwieszczenia, o którym mowa w art. 150 § 1 kp (stosowanego u pracodawcy, który nie jest objęty układem zbiorowym i nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy) oraz,

  • na wniosek pracownika, stosuje się do niego systemy ruchomego czasu pracy bądź indywidualny rozkład czasu pracy.

Tym samym w przypadku pracowników, których rozkład czasu pracy wynika z regulaminu pracy i określa sztywne dni i godziny pracy (np. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00), pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładów czasu pracy. Rozkład czasu pracy takich pracowników wynika bowiem z prawa pracy (regulamin pracy jest źródłem prawa pracy).

Joanna Kaleta


Zobacz także:


Wzory niezbędnych dokumentów związanych ze stosowaniem nowych przepisów o czasie pracy wraz z ich szczegółowym omówieniem publikujemy w poradniku Dokumentacja kadrowa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33273 )
Array ( [docId] => 33273 )