Wynagrodzenie za czas pracy w niedzielę lub święto

Kategoria: Czas pracy
Data: 20-11-2012 r.

W sytuacjach obiektywnie uzasadnionych pracodawca może zapłacić za niedzielę lub święto i w ten sposób zrekompensować świąteczny czas pracy.

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę pracodawca w pierwszej kolejności powinien zapewnić inny dzień wolny od pracy, a dopiero w przypadku, gdy nie może tego uczynić powinien wypłacić pracownikom wynagrodzenie powiększone o stosowny dodatek. Obie te formy zrekompensują pracownikowi czas pracy w niedzielę.

Trzeba jednak pamiętać, że w zamian za pracę w niedzielę - dzień wolny powinien zostać udzielony w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w tym terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – 100% dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

Za pracę w święto pracodawca ma obowiązek udzielić innego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie jest to możliwe zapłacić wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem za każdą godzinę pracy w święto.

Rekompensata czasu pracy wynagrodzeniem - wyjątkowo

Przyczyna, z jakiej nie można udzielić dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę czy święto może leżeć zarówno po stronie pracodawcy (np. konieczność zapewnienia ciągłej pracy zakładu) jak i pracownika (np. jego choroba). Przyczyna ta musi być również obiektywna.

 

W związku z tym, jeżeli pracodawca nie ma możliwości zapewnienia pracownikowi dnia wolnego za niedzielę/święto w ciągu okresu rozliczeniowego, np. z powodu wielu awarii, sezonu urlopowego czy choroby pracownika, może za nią zapłacić. To pracodawca każdorazowo ocenia, czy zachodzą obiektywne przesłanki niepozwalające na rekompensowanie czasu pracy poprzez udzielenie wolnego.

Pracodawca nie może zapominać, że jego obowiązkiem jest zapewnienie pracownikowi tylu dni wolnych w okresie rozliczeniowym ile w nim jest: niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Podstawa prawna:

art. 15111 Kodeksu pracy

Autor: Aleksandra Pudzianowska - prawnik, specjalista prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26014 )
Array ( [docId] => 26014 )