Skutki nieudzielenia dnia wolnego za pracę w niedzielę

Kategoria: Czas pracy
Data: 19-11-2012 r.

Za pracę w niedzielę pracownikowi należy się dzień wolny lub wynagrodzenie z dodatkiem. W przypadku rekompensaty pracy w niedzielę dodatkiem może dość do nadgodzin, które trzeba będzie wliczyć do rocznego limitu.

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę pracodawca w pierwszej kolejności powinien zapewnić inny dzień wolny od pracy (maksymalnie do końca okresu rozliczeniowego), a dopiero w przypadku, gdy nie może tego uczynić, powinien wypłacić wynagrodzenie powiększone o stosowny dodatek.

Jak wynika z powyższego, zasadą rekompensaty pracy w niedzielę jest udzielenie pracownikowi innego dnia wolnego (a nie czasu wolnego). Jeżeli pracodawca zrekompensuje niedzielny czas pracy w ten sposób, to nadgodziny w ogóle nie powinny powstać i w związku z tym nie ma czego wliczać do limitu nadgodzin.

Jeśli jednak pracownik nie otrzyma dnia wolnego, dojdzie do przekroczenia średniotygodnowej normy czasu pracy. Oznacza to, że w chwili zakończenia okresu rozliczeniowego godziny ją przekraczające staną się godzinami nadliczbowymi i trzeba je będzie wliczyć do limitu nadgodzin.

Przykład:

Dwóch pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy zostało wezwanych do pracy w niedzielę. Obaj pracowali w tym dniu po 8 godzin, z tym że jeden z nich otrzymał w zamian wolny dzień w poniedziałek, a drugi nie otrzymał dnia wolnego do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. W przypadku pierwszego z nich nie doszło więc do pracy w nadgodzinach, gdyż udzielony dzień wolny zrekompensował jego pracę i pierwszy pracownik przepracował tylko swój wymiar czasu pracy. Natomiast drugi pracownik przepracował w danym okresie rozliczeniowym 8 godzin za dużo, czyli będzie miał 8 nadgodzin, które trzeba koniecznie wliczyć do limitu rocznego.

Podstawa prawna:

art. 15111 Kodeksu pracy

Autor: Janusz Stacki

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26010 )
Array ( [docId] => 26010 )