Zmniejszenie etatu to nie zawsze zmiana limitu godzin ponadwymiarowych

Kategoria: Czas pracy
Data: 01-02-2013 r.

W umowie o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym, oprócz standardowych zapisów, należy wpisać także kwestie związane z zapłatą za godziny ponadwymiarowe.

W umowie o pracę z pracownikiem niepełnoetatowym, oprócz standardowych zapisów, należy wpisać także kwestie związane z zapłatą za godziny ponadwymiarowe.

W przypadku dodatkowej pracy pracownika niepełnoetatowego nie zawsze mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi. Mimo zatrudnienia na część etatu – norma czasu pracy wynosi bowiem wciąż 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 w 5-dniowym tygodniu pracy. W związku z tym, dopiero praca powyżej np. 8 godziny w dobie będzie pracą w nadgodzinach, również w przypadku niepełnoetatowców.

Dlatego też w umowie o pracę na część etatu, strony powinny ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku jak za godziny nadliczbowe. Liczba godzin ponadwymiarowych powinna mieścić się w przedziale do całego etatu.

Przykład:

Pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu. Pracodawca może wskazać w umowie liczbę godzin ponadwymiarowych nawet na 39 godzin tygodniowo. Ważne jest, aby limit był określony poniżej normy, czyli w ty przypadku średnio 40 godzin w tygodniu.

 

Jeśli dochodzi do zmiany wymiaru czasu pracy bądź zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracodawca nie musi zmieniać w umowie liczby godzin ponadwymiarowych określonych dla pracownika. Niemniej jednak, jeżeli pracodawca chce, może obniżyć liczbę godzin ponadwymiarowych za pomocą porozumienia zmieniającego, które podpisze również pracownik.

Podstawa prawna:

  • art. 151 § 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Katarzyna Tryniszewska, adwokat
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26065 )
Array ( [docId] => 26065 )