Koronawirus: wstrzymany obowiązek badań okresowych

Kategoria: HR
Autor: Szymon Sokolik
Data: 20-04-2020 r.

Tzw. tarcza antykryzysowa zakłada zawieszenie w czasie epidemii obowiązku wykonywania badań okresowych bhp. Natomiast badania wstępne i kontrolne będzie mógł wykonać inny lekarz niż uprawniony do wykonania takich badań. Sprawdź szczegóły.

(II) Badania okresowe zawieszone

Załóżmy, że pracownikowi mija właśnie termin wykonania badania okresowego, a przychodnia jest zamknięta. Zasada kodeksowa stanowi, że nie można dopuścić pracownika bez ważnych badań okresowych lub kontrolnych w przypadku, gdy takie badania są potrzebne (upływ ważności poprzednich badań czy powrót po dłuższej chorobie). Jednak uchwalona nowelizacja przepisów (tzw. tarcza antykryzysowa) czasowo zawiesza obowiązek wykonywania badań wynikających z przepisów:

1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze i § 4-5 Kodeksu pracy (czyli badań okresowych pracowników;

2) art. 39j i art. 39k ustawy z o transporcie drogowym;

3) art. 22a ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.

(II) Od kiedy i do kiedy trwa stan zawieszenia?

Zawieszenie obowiązku wykonywania tych badań ma trwać przez cały okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Co oznacza, że zawieszony jest obowiązek wykonywania tych badań, które powinny były być przeprowadzone po 7 marca 2020 r. Zawieszenie tego obowiązku ma potrwać do zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Potem zawieszone badania powinny być niezwłocznie (czyli bez zbędnej zwłoki) wykonane. Przy czym ustawodawca przewiduje, że maksymalny czas przeprowadzenia takich zaległych badań to 60 dni od ustania wspomnianych stanów.

(II) Badania wstępne i kontrolne może przeprowadzić inny lekarz

Projekt tarczy antykryzysowej zawiesza więc tylko badania okresowe. Badania wstępne i kontrolne (czyli wykonywane po dłuższej chorobie) nadal mają być obowiązkowe. Jednak nowelizacja przewiduje, że w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.

Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 278). Do orzeczenie lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1905).

Orzeczenie lekarza włącza się do aktosobowych pracownika.

Szymon Sokolik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41150 )
Array ( [docId] => 41150 )