Zastosowanie teorii cech w czasie rekrutacji

Kategoria: HR
Autor: Woźniak Wojciech
Data: 10-07-2012 r.

Teoria cech jest zagadnieniem, które odnosi się do psychologii osobowości. Teoria cech zakłada, że jednostkami osobowości człowieka są cechy, które opisują prawidłowości w jego działaniu oraz pozwalają dostrzec różnice w działaniu ludzi. Teoria cech zajmuje się definiowaniem podstawowych cech, szuka metod ich pomiaru oraz analizuje wpływ tych różnic na funkcjonowanie człowieka.

Zastosowanie teorii cech

Teoria cech jest teorią, która wykorzystywana jest przez osoby zarządzające zasobami ludzkimi. Cechy osobowości służą do kategoryzowania każdego człowieka, opisują one osobowość i ukazują zróżnicowanie ludzi. Odpowiadają one za działania, które podejmie dana osoba w różnych sytuacjach.

Założenia teorii cech są często wykorzystywane w procesie rekrutacji, kiedy poszukiwany jest pracownik z cechami umożliwiającymi mu właściwe reagowanie na sytuacje, które mogą pojawić się w czasie wykonywania obowiązków.

Również test kompetencji oraz odpowiednio przeprowadzana rozmowa rekrutacyjna pozwala określić, jakie cechy posiada kandydat. W ten sposób przedsiębiorstwo może uniknąć zbędnych wydatków ponoszonych w przypadku zatrudnienia niewłaściwej osoby, której cechy nie pozwalają na właściwe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

Pięcioczynnikowy model osobowości

Jest to sposób analizy osobowości z użyciem kwestionariuszy oraz wskaźników, które pozwalają wyodrębnić czynniki mające charakter międzykulturowy. Nazywa się go również w skrócie PMO oraz Big Five (wielka piątka).

PMO charakteryzuje się również przy użyciu takich terminów jak ekstrawersja, otwartość na nowe doświadczenia, sumienność, neurotyzm i ugodowość. PMO zakłada stabilność oraz trwałość ludzkiej osobowości, jednak wciąż jest to kwestia podlegająca dyskusji i istnieją co do tego wątpliwości.

Także przewidywanie ludzkich zachowań, definiowanie cech oraz stwierdzenie, która z cech odpowiada za dane zachowanie, również jest tematem dyskusyjnym. Nie można przecież założyć, że człowiek, przez cały czas będzie zachowywał się w identyczny sposób.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26451 )
Array ( [docId] => 26451 )