Czy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych po urlopie wychowawczym

Autor: Gałka Agnieszka
Data: 30-08-2012 r.

Zdarzają się sytuacje kiedy pracownicy są zwalniani z pracy w krótkim okresie po powrocie z urlopu wychowawczego. Pracownicy tacy są uprawnieni do otrzymania na zasadach ogólnych zasiłku dla bezrobotnych.

Warto pamiętać, że podstawowym wymogiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest pozostawanie w zatrudnieniu przez 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie się jako bezrobotny. Do takiego okresu pozostawania w zatrudnieniu wlicza się okres urlopu wychowawczego.

Niezależnie jednak od powyższego okresu warunkiem uzyskania zasiłku dla bezrobotnych jest również brak odpowiedniej propozycji pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. W razie nieuzasadnionej odmowy przyjęcia którejkolwiek z powyżej wskazanych ofert, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje również przez okres pierwszych 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy o pracę z winy pracownika, za wypowiedzeniem przez pracownika lub na mocy porozumienia stron. Do wyjątków w przypadku zawarcia porozumienia należy rozwiązanie umowy z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Natomiast w przypadku, gdy powodem rozwiązania umowy przez pracownika (w tym również w formie porozumienia stron) jest zmiana miejsca zamieszkania pracownika lub ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika zasiłek dla bezrobotnych przysługuje bez okresu wyczekiwania. W innych przypadkach wypowiedzenia umowy przez pracownika lub jej rozwiązania za porozumieniem stron, zasiłek dla bezrobotnych będzie możliwy do otrzymania dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy.

Gałka Agnieszka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26653 )
Array ( [docId] => 26653 )


Array ( [docId] => 26653 )