Czy w czasie urlopu wychowawczego można pracować

Autor: Gałka Agnieszka
Data: 27-08-2012 r.

Przepisy kodeksu pracy zezwalają na podjęcie działalności zarobkowej w czasie urlopu wychowawczego. Istotnym jednak jest, aby taka działalność zarobkowa nie uniemożliwiała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Przepisy nie określają progu czasu poświęconego na działalność zarobkową, który mógłby zostać uznany za uniemożliwiający sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Taki próg należałoby określać w zależności od okoliczności konkretnego przypadku, ale można przyjąć, że wymiar działalności dodatkowej podobny do wymiaru czasu pracy w jakim osoba przebywająca na urlopie wychowawczym wykonywała pracę przed urlopem będzie uznany za uniemożliwiający sprawowanie osobistej opieki. W praktyce wydaje się, że poświęcanie przez pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym średnio 6 godzin dziennie na działalność zarobkową zostałoby uznane za uniemożliwiające sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

W przypadku stwierdzenia podjęcia zatrudnienia w wymiarze uniemożliwiającym sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem pracodawca może wezwać takiego pracownika do stawienia się w pracy w terminie wskazanym przez siebie, ale nie wcześniej niż 3 dni od wezwania. Wezwanie takie może jednak nastąpić najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia powzięcia przez pracodawcę informacji o zaprzestaniu przez pracownika sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Warto podkreślić, że pracownik przebywający na urlopie wychowawczym może podjąć dodatkową działalność zarobkową zarówno na rzecz dotychczasowego pracodawcy jak i innego podmiotu. Taka dodatkowa działalność może być wykonywana w różnych formach prawnych, w tym w formie działalności gospodarczej lub umowy o pracę.

Pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o podjęciu takiego dodatkowego zatrudnienia ani obowiązku uzyskiwania jego zgody (o ile taki wymóg nie wynika z łączącej ich umowy o pracę). Jedynie w przypadku, gdy podjęcie dodatkowego zatrudnienia wiąże się ze zmianą tytułu do ubezpieczeń społecznych, pracownik ma obowiązek poinformowania o tym fakcie pracodawcy.


Zobacz także:

Gałka Agnieszka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26651 )
Array ( [docId] => 26651 )