Czy można rozwiązać umowę o pracę w czasie urlopu wychowawczego

Autor: Gałka Agnieszka
Data: 27-08-2012 r.

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia urlopu.

Ochrona oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w tym czasie z wyjątkiem sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także w przypadku gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Warto podkreślić, że mowa jest o likwidacji pracodawcy, zatem likwidacja jednostki organizacyjnej pracodawcy nie jest wystarczająca, aby umożliwić rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego jedynie ogłoszenie upadłości likwidacyjnej umożliwia rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym. Możliwości takiej nie daje ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Dodatkowo, możliwe jest również rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym z przyczyn niedotyczących pracownika na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pamiętaj jednak, że ta ustawa ma zastosowanie jedynie do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Jeżeli Twój pracodawca zatrudnia mniej osób, nie może zgodnie z prawem rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym.

Warto podkreślić, że pracownik nie jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę jeżeli czynność zmierzająca do rozwiązania umowy o pracę została dokonana przed złożeniem wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.


Zobacz także:

Gałka Agnieszka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26650 )
Array ( [docId] => 26650 )