Dni na opiekę pracownik wykorzystuje według uznania

Data: 02-05-2013 r.

Dni na opiekę nad dzieckiem można zgłaszać z dużym wyprzedzeniem. Korzysta się z nich bowiem np. na szczepienie dziecka, rutynowe badania okresowe, które trzeba przecież wcześniej zaplanować.

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Może się zdarzyć tak, że pracownik zgłasza opiekę nad dzieckiem w danym dniu. Działa to wówczas tak jak urlop na żądanie. To zaś oznacza, że pracodawca nie może pracownikowi odmówić udzielenia dni wolnych na opiekę nad dzieckiem.

Skoro SN w wyroku z 15 listopada 2006 r. (I PKN 128/06) wypowiedział się, że urlop na żądanie należy zgłosić przed planowaną godziną rozpoczęcia pracy (najpóźniej przed rozpoczęciem dniówki), to można przyjąć, że opiekę nad dzieckiem pracownik również może zgłosić najpóźniej przed planowaną godziną rozpoczęcia pracy (oczywiście pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe - np. przełożony dysponuje telefonem komórkowym lub pracownik może to zgłosić przełożonemu z poprzedniej zmiany).

Zwolnienie na opiekę może obejmować 2 dni następujące po sobie, jak również może zostać wykorzystane przez osobę uprawnioną dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego po jednym dniu. W sytuacji, gdy oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z 2 dni zwolnienia od pracy może korzystać jedno z nich. A zatem rodzice lub opiekunowie powinni ustalić, które z nich będzie korzystało z tych dni wolnych. Nie ma przeszkód, aby rodzice lub opiekunowie podzielili się tym uprawnieniem, tzn. ustalili, że każde z nich będzie korzystało z 1 dnia wolnego od pracy. Prawo do zwolnienia będzie przysługiwało pracownikowi także w sytuacji, gdy matka dziecka nie jest zatrudniona i może sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem lub też przebywa na urlopie wychowawczym.

Podstawa prawna: art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Iwona Jaroszewska-Ignatowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26688 )
Array ( [docId] => 26688 )