Zaświadczenie o karmieniu piersią nie jest wymagane

Data: 02-05-2013 r.

Dostarczenie przez pracownicę karmiącą piersią dziecko zaświadczenia, które stwierdzałoby ten fakt, nie jest obowiązkowe, chociaż zalecane. Prawo do przerw na karmienie przysługuje przez cały okres faktycznego karmienia piersią.

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Udzielenie przez pracodawcę przerwy bądź przerw na karmienie dziecka piersią nie jest uzależnione od tego, czy pracownica dostarczy stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające karmienie dziecka piersią, czy też nie. Dostarczenie zaświadczenia nie jest bowiem obligatoryjne. Wystarczy oświadczenie pracownicy w tej sprawie.

Są jednak przypadki, w których pracodawca może mieć wątpliwości, czy pracownica faktycznie nadal karmi dziecko piersią i czy z tego tytułu może domagać się uprawnienia do przerw na karmienie. Ma to miejsce wówczas, gdy dziecko jest już stosunkowo duże. W takiej sytuacji pracodawca może żądać, aby pracownica dostarczyła zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że nadal karmi piersią. Na pracownicy, która nadal chce korzystać z tego uprawnienia, spoczywa wówczas obowiązek udowodnienia, że ma do takiej przerwy prawo. Niekiedy także pracodawca w regulaminie pracy zastrzega, że pracownica, które chce skorzystać z przerw na karmienie, powinna np. raz na pół roku lub raz na kwartał przedstawić zaświadczenie od lekarza, że karmi piersią.

Kodeks pracy nie określa czasu, przez jaki pracodawca musi udzielać pracownicy przerw na karmienie. Obowiązek trwa tak długo, jak długo matka karmi dziecko piersią.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26687 )
Array ( [docId] => 26687 )