Dopuszczalny jest podział dodatkowego urlopu macierzyńskiego na części

Data: 10-09-2013 r.

Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje w wymiarze do 6 tygodni (przy urodzeniu 1 dziecka przy jednym porodzie) albo do 8 tygodni (przy urodzeniu 2 lub więcej dzieci przy jednym porodzie).  Dodatkowy urlop macierzyński może być wykorzystywany  jednorazowo albo w 2 częściach.

Zatem rodzice mogą podjąć decyzję, że:

  • żadne z nich nie będzie korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (nie jest to bowiem urlop obligatoryjny, ale fakultatywny),
  • z urlopu skorzysta tylko jedno z nich (według ich wyboru), przy czym może to nastąpić także w dwóch częściach,
  • oboje skorzystają z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, tj. podzielą się przysługującym im wymiarem.

Przykład:

Pracownica wykorzystuje cały obligatoryjny urlop macierzyński, ale z dodatkowego urlopu macierzyńskiego zamierza skorzystać jej mąż (ojciec dziecka), pozostający w stosunku pracy.

Jest to możliwe. W tym celu powinien on złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu tego urlopu do swojego pracodawcy na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego.

Bezwzględnie jednak w tym przypadku we wniosku o dodatkowy urlop macierzyński, pracownik – ojciec wychowujący dziecko musi podać termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

W przypadku, gdy pracownicy – rodzice dziecka postanowią o podzieleniu urlopu na części, obowiązują następujące zasady:

  • każde z nich może wykorzystać część urlopu w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności,

  • druga część urlopu może nastąpić tylko bezpośrednio po zakończeniu pierwszej,

  • nie mogą oni korzystać z tego urlopu jednocześnie.

Dodatkowy urlop macierzyński może zostać udzielony tylko bezpośrednio po wykorzystaniu obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego. Nie może zatem być między nimi choćby jednego dnia przerwy. Dotyczy to także wykorzystywania dodatkowego urlopu macierzyńskiego w częściach - druga część musi następować bezpośrednio (czyli bez choćby jednego dnia przerwy) po pierwszej części.

Podstawa prawna: art. 1821 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26713 )
Array ( [docId] => 26713 )