Do skorzystania z urlopu rodzicielskiego potrzebny pisemny wniosek

Data: 23-08-2013 r.

Urlopu rodzicielskiego udziela się na wniosek uprawnionego pracownika. Powinien on zostać złożony pracodawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego. Wniosek o urlop rodzicielski musi mieć formę pisemną.

Wniosek złożony z zachowaniem 14-dniowego terminu jest dla pracodawcy bezwzględnie wiążący. Jest on wówczas obowiązany uwzględnić wniosek pracownika i udzielić urlopu, niezależnie od zaistniałych w firmie okoliczności (np. nawet w razie trudności ze znalezieniem czasowego zastępstwa za wnioskującego pracownika).

Urlop rodzicielski tylko bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim

 

Składając wniosek o urlop rodzicielski pracownik musi mieć na względzie, że urlop ten może zostać wykorzystany tylko bezpośrednio po wykorzystaniu fakultatywnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) w pełnym wymiarze. Nie może zatem być choćby jednego dnia przerwy między urlopem rodzicielskim a dodatkowym urlopem macierzyńskim (dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego). Dotyczy to także wykorzystywania urlopu rodzicielskiego w częściach - druga część musi następować bezpośrednio po pierwszej, a trzecia część - bezpośrednio po drugiej.

Przykład:

Pracownik - ojciec dziecka wykorzystał dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 6 tygodni. Ostatnim jego dniem był 1 września 2013 r. Jeżeli któreś z pracowników - rodziców dziecka zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego musi się on rozpocząć w dniu 2 września 2013 r. Zatem wniosek - o ten urlop albo jego pierwszą część - musi zostać złożony najpóźniej do 18 sierpnia 2013 r. Jest to niedziela, więc jeżeli w tym dniu zakład pracy nie pracuje, to wniosek musi zostać złożony najpóźniej np. w piątek - 16 sierpnia (jeżeli także soboty są dniami wolnymi w zakładzie pracy).

Można złożyć wniosek z wyprzedzeniem

Pracownik może złożyć wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego z dłuższym wyprzedzeniem niż 14-dniowe, np. na miesiąc przed tym urlopem. Również takie pismo jest dla pracodawcy wiążące. Powinien on udzielić urlopu w terminie określonym we wniosku, jednakże zawsze tylko bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) lub poprzedniej części urlopu rodzicielskiego.

Podstawa prawna: art. 182[1a] ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).


Bożena Lenart, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:


Wzory dokumentów kadrowych związanych z udzielaniem urlopów rodzicielskich publikujemy w aktualizacji poradnika „Dokumentacja kadrowa”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26708 )
Array ( [docId] => 26708 )