Praca zarobkowa podczas urlopu wychowawczego

Data: 31-01-2013 r.

Pracownica może jednocześnie przebywać na urlopie wychowawczym z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pracować u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na niepełny etat.

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Jedna praca – jedna umowa

Pracodawcę i pracownika powinna łączyć jedna umowa o pracę. Od tej zasady jest jednak wyjątek – pracodawca może podpisać z pracownikiem kolejną umowę o ile w ramach tej drugiej podwładny będzie wykonywał zupełnie inne zadania niż na dotychczasowej umowie.

Praca i urlop wychowawczy

Może się więc zdarzyć i tak, że w sytuacji gdy strony łączą dwie umowy o pracę – pracownik na wychowawczym będzie tylko w ramach jednej z tych umów – na drugiej będzie normalnie świadczył pracę. Ważne jest aby praca nie spowodowała, że pracownik nie może osobiście zająć się dzieckiem.

Nie jest dopuszczalne natomiast, aby w ramach tej samej umowy o pracę pracownik korzystał z urlopu wychowawczego i jednocześnie wykonywał pracę.

Prawo do urlopu wychowawczego

Do urlopu wychowawczego ma prawo pracownik posiadający co najmniej 6-miesięczny okres zatrudnienia (ogólny staż pracy), który zamierza sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Urlop ten udzielany jest na okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia.

Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego na pisemny wniosek pracownika złożony nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu.

Podstawa prawna:

  • art. 186 § 1, art. 1862 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Ewa Dziem
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26679 )
Array ( [docId] => 26679 )