Jak powinien wyglądać wniosek o urlop wychowawczy

Autor: Gałka Agnieszka
Data: 30-08-2012 r.

Jeśli chcesz skorzystać z urlopu wychowawczego musisz złożyć pracodawcy stosowny wniosek. Szczegółowa treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego została określona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.

Zgodnie z tymi przepisami wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy na piśmie co najmniej na dwa tygodnie przed zamierzonym rozpoczęciem urlopu wychowawczego. Jeżeli jednak wniosek został złożony później, pracodawca udziela urlopu wychowawczego z datą późniejszą, ale nie później niż z upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

We wniosku należy wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego oraz okres urlopu wychowawczego, który został dotychczas wykorzystany na dane dziecko.

Do wniosku trzeba również załączyć pisemne oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie takie nie jest wymagane jeżeli władza rodzicielska drugiego z rodziców jest ograniczona lub został on pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także w przypadku gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.

Natomiast jeżeli oboje rodzice zamierzają jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres do 3 miesięcy, do wniosku dołącza się oświadczenie drugiego z rodziców o okresie, w którym zamierza on korzystać z takiego urlopu.


Zobacz także:

Gałka Agnieszka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26654 )
Array ( [docId] => 26654 )


Array ( [docId] => 26654 )