Jak powinien wyglądać wniosek o urlop wychowawczy

Autor: Gałka Agnieszka
Data: 30-08-2012 r.

Jeśli chcesz skorzystać z urlopu wychowawczego musisz złożyć pracodawcy stosowny wniosek. Szczegółowa treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego została określona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.

Zgodnie z tymi przepisami wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy na piśmie co najmniej na dwa tygodnie przed zamierzonym rozpoczęciem urlopu wychowawczego. Jeżeli jednak wniosek został złożony później, pracodawca udziela urlopu wychowawczego z datą późniejszą, ale nie później niż z upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

We wniosku należy wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego oraz okres urlopu wychowawczego, który został dotychczas wykorzystany na dane dziecko.

Do wniosku trzeba również załączyć pisemne oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie takie nie jest wymagane jeżeli władza rodzicielska drugiego z rodziców jest ograniczona lub został on pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także w przypadku gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.

Natomiast jeżeli oboje rodzice zamierzają jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres do 3 miesięcy, do wniosku dołącza się oświadczenie drugiego z rodziców o okresie, w którym zamierza on korzystać z takiego urlopu.


Zobacz także:

Gałka Agnieszka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26654 )
Array ( [docId] => 26654 )