Pracownik-rodzic będzie dłużej chroniony przed wypowiedzeniem umowy

Data: 27-11-2012 r.

Pracownicy mają skorzystać z dłuższych urlopów macierzyńskich i rodzicielskich już od 2013 r. – takie zmiany w zakresie polityki prorodzinnej proponuje Rząd. W związku z tym, może się okazać, że nawet przez rok pracownikowi nie będzie można wypowiedzieć umowy. Trwałość stosunku pracy będzie jednak miała inny zakres na urlopie macierzyńskim a inny na rodzicielskim.

Zgodnie z planami Rządu, czekają nas zmiany w zakresie urlopów macierzyńskich. Zapowiadane nowelizacje dotyczyły wydłużenia urlopów macierzyńskich. W projekcie rządowym okazuje się jednak, że urlop macierzyński pozostaje bez zmian, natomiast pracownik będzie mógł „dobrać” sobie urlop rodzicielski. To rozróżnienie powoduje, że prawdopodobnie inna będzie ochrona stosunku pracy na poszczególnych urlopach.

Na rodzicielskim pracownik jest mniej chroniony przed wypowiedzeniem

Wykorzystywanie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich wiąże się z korzystaniem z ochrony stosunku pracy. Zakres tej ochrony jest jednak inny w zależności od rodzaju urlopu.

Pracownikowi przebywającemu na urlopie macierzyńskim nie można wypowiedzieć umowy w związku z redukcją etatów (niezależnie od wielkości firmy).

Natomiast pracownik na urlopie rodzicielskim (podobnie jak na wychowawczym) korzysta z pełnej ochrony przed wypowiedzeniem umowy jedynie w przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników. Do większych zakładów pracy stosuje się bowiem ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych).

W związku z tym, w razie rozwiązywania umów z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy i zastosowania trybu zwolnień grupowych pracodawca będzie mógł wypowiedzieć umowę o pracę także pracownikom na urlopach rodzicielskich.

W przypadku zastosowania tzw. trybu indywidualnego w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych pracownika na urlopie rodzicielskim również można zwolnić, chyba że reprezentująca podwładnego organizacja związkowa w ciągu 14 dni zgłosi sprzeciw. Gdy w zakładzie nie ma takich organizacji – ostateczną decyzję podejmuje pracodawca.

Podstawa prawna:

  • rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy z 6 listopada 2012 r.,
  • art. 5 ust. 1 i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.)

Autor: Aleksandra Pudzianowska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26668 )
Array ( [docId] => 26668 )