Przyjmując bezrobotnego rodzica można dostać świadczenie aktywizacyjne

Autor: Tomasz Król
Data: 19-09-2014 r.

Pracodawca może uzyskać w sumie ponad 10 tys. zł. świadczenia aktywizacyjnego, musi jednak w zamian zobowiązać się zatrudniać bezrobotnego rodzica przez co najmniej 18 lub 27 miesięcy. Tak wynika z przepisów o świadczeniu aktywizacyjnym, które weszły w życie pod koniec maja 2014 r.

Niedawna nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia wprowadziła kilka zachęt do zatrudniania bezrobotnych rodziców. Obok grantu na telepracę, ustanowiła także tzw. świadczenie aktywizacyjne.

Świadczenie aktywizacyjne przyznaje starosta w zamian za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego na pełny etat (na czas określony lub nieokreślony):

  • rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub
  • sprawującego opiekę nad osobą zależną,

który w ciągu 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Wiek rodzica lub opiekuna nie ma znaczenia. Pod pojęciem osoby zależnej ustawa nakazuje rozumieć osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

  • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
  • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Wybierając jeden z tych wariantów, trzeba uwzględnić obligatoryjny okres zatrudnienia bezrobotnego już po zakończeniu okresu dofinansowania do etatu. Pracodawca zobowiązuje się bowiem zatrudniać bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia jeszcze przez okres:

  • 6 miesięcy – w przypadku 12 miesięcy otrzymywania dofinansowania oraz
  • 9 miesięcy – w przypadku korzystania z dofinansowania przez 18 miesięcy.
Tomasz Król

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35739 )
Array ( [docId] => 35739 )