Można wziąć urlop wychowawczy na kilka dni

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 21-08-2014 r.

Datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego określa uprawniony pracownik. Jeśli zawnioskuje o udzielenie mu tego urlopu jedynie na kilka dni, trzeba uwzględnić jego wniosek. – pod warunkiem, że jest jeszcze uprawniony do takiego urlopu (np. nie wykorzystał już 5 jego części).

Przepisy nie określają, ile minimalnie jednorazowo urlopu wychowawczego musi wykorzystać pracownik. Wskazują jedynie limit maksymalny w wymiarze 36 miesięcy, które mogą być wykorzystane nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Z tym że co najmniej 1 miesiąc z tych 36 miesięcy może wykorzystać wyłącznie drugi rodzic (chyba że np. nie żyje albo został pozbawiony władzy rodzicielskiej).

 

Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik wykorzystał jedynie kilka dni przysługującego mu urlopu wychowawczego, jeśli tyle potrzebuje. Powinien jednak pamiętać, że urlop może być wykorzystany maksymalnie w 5 częściach. Po wykorzystaniu 1, nawet kilkudniowej części tego urlopu, pozostaną mu już tylko maksymalnie 4 części.

Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek uprawnionego pracownika. Wniosek składa on pracodawcy w formie pisemnej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza korzystać z tego urlopu. W jego treści wskazuje m.in. datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego. Zatem to od pracownika zależy, ile urlopu wychowawczego zamierza wykorzystać.

Pracodawca nie może ingerować we wskazane przez pracownika daty. Jedyną sytuacją, w której taka ingerencja jest uprawniona i niezbędna, będzie taka, w której pracownik wskazując datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego, wykracza poza limity i terminy ustalone w przepisach.

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35559 )
Array ( [docId] => 35559 )