Pracownik przed wychowawczym jest chroniony tylko przez 2 tygodnie

Autor: Joanna Kaleta
Data: 22-08-2014 r.

W przypadku urlopu wychowawczego bieg okresu ochronnego rozpoczyna się z dniem złożenia przez pracownika wniosku o taki urlop, jednak nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem.

Pracownicy zamierzający korzystać z urlopu wychowawczego są chronieni przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o pracę od dnia złożenia wniosku. Nie oznacza to jednak, że tym przypadku ochrona trwałości stosunku pracy jest nieograniczona.

 

Przepisy wprowadzają sztywny termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy – pracownik ma obowiązek złożyć go z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. W praktyce oznacza to, że ochrona trwałości stosunku pracy obejmuje jedynie okres 2 tygodni poprzedzających urlop wychowawczy. Pracownik składający wniosek o taki urlop np. z 1 lub 2-miesięcznym wyprzedzeniem nie zagwarantuje sobie w ten sposób dłuższej ochrony.

Pamiętać również należy, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Również w tym przypadku, z uwagi na termin złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, ochrona trwałości stosunku pracy twa przez 2 tygodnie poprzedzające obniżenie wymiaru czasu pracy, bez względu na to z jak dużym wyprzedzeniem pracownik złoży ten wniosek.

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35560 )
Array ( [docId] => 35560 )