Rozliczanie dodatkowych świadczeń na urlopie rodzicielskim łączonym z pracą

Autor: Marek Rotkiewicz
Data: 19-09-2014 r.

Pracownik może połączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą u swojego pracodawcy w wymiarze nie wyższym niż 1/2 pełnego etatu. Jeśli w tym okresie może korzystać z abonamentu medycznego, musi liczyć się z tym, że pomniejszy on jego pensję na rękę.

Wartość pakietu świadczeń medycznych jest opodatkowana, ale nie zawsze oskładkowana. Wyłączona jest ze składek na ubezpieczenia społeczne wówczas, gdy pracownicy uprawnieni są do tych świadczeń na podstawie układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu oraz ponoszą za nie częściową odpłatność (choćby symboliczną).

Fakt łączenia urlopu z pracą nie ma wpływu na podatkowe rozliczanie abonamentu – będzie on nadal podlegał opodatkowaniu. Nic nie zmienia okoliczność przebywania na zasiłku macierzyńskim. Inaczej będzie jednak ze składkami.

Podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych nie stanowią także składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Zwolnienie obejmuje tę część wartości pakietu, która jest wypłacana za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Nie można jednak rozciągać go na całą wartość pakietu w sytuacji, gdy pracownik częściowo świadczy pracę i otrzymuje za nią wynagrodzenie podlegające składkom na ubezpieczenia społeczne. Tak samo jak do wynagrodzenia powinniśmy podejść do odpowiedniej części wartości pakietu medycznego.

Marek Rotkiewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35732 )
Array ( [docId] => 35732 )