Obniżony wymiar czasu pracy chroni tylko w małej firmie

Data: 29-07-2014 r.

Pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownicę do pracy na takim samym stanowisku, jakie zajmowała przed urlopem macierzyńskim. Jeżeli pracownica chce skorzystać z urlopu wychowawczego lub pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, to od dnia złożenia wniosku jest chroniona przed zwolnieniem.

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Oznacza to, że jeżeli w trakcie urlopu macierzyńskiego pracownicy doszło do likwidacji jej stanowiska pracy, to pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownicę do pracy na innym stanowisku – równorzędnym lub innym odpowiadającym jej kwalifikacjom. Dopiero w sytuacji, gdyby pracodawca nie dysponował takim stanowiskiem, mógłby rozwiązać z pracownicą umowę o pracę na ogólnych zasadach, wobec ustania szczególnej ochrony stosunku pracy związanej z korzystaniem przez pracownicę z urlopu macierzyńskiego.

Od dnia złożenia wniosku pracownica jest chroniona

Gdyby jednak pracownica zdecydowała się skorzystać z urlopu wychowawczego lub obniżenia wymiaru czasu pracy, pracodawca nie mógłby wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. W przypadku urlopu wychowawczego pracownik objęty jest ochroną od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Natomiast w razie obniżenia wymiaru czasu pracy ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę trwa od momentu złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do poprzednich warunków zatrudnienia, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób, może w razie likwidacji stanowiska zastosować tryb indywidualny z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Wtedy można zwolnić pracownicę już w razie likwidacji jej stanowiska pracy.

Natomiast jeżeli pracodawca nie zatrudnia 20 pracowników, rozwiązanie umowy w okresie ochronnym jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (a nie tylko stanowiska), a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Można próbować zawrzeć porozumienie stron

W sytuacji, w której pracodawca nie może rozwiązać z pracownikiem umowy za pomocą wypowiedzenia, może spróbować zawrzeć porozumienie stron co do rozwiązania umowy. Takie porozumienie jest możliwe w każdej sytuacji, nawet jeżeli pracownica jest chroniona przed zwolnieniem. Warunkiem jest oczywiście zgodna wola stron.

Janusz Stacki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35434 )
Array ( [docId] => 35434 )


Array ( [docId] => 35434 )