Służby mundurowe i nauczyciele pójdą na urlop rodzicielski

Data: 04-06-2013 r.

Zmiany w uprawnieniach przysługujących pracownikom-rodzicom obejmą także funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy i nauczycieli. Chodzi tu przede wszystkim o prawo do nowo wprowadzonego urlopu rodzicielskiego.

Uprawnienia w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem mają być takie same dla wszystkich – zarówno pracowników, jak i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych. Rozwiązania dla tych grup obejmują:

 • wprowadzenie możliwości zatrudnienia za funkcjonariusza (Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby celnej) przebywającego na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim oraz urlopie rodzicielskim innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący czas tej nieobecności (do takiego pracownika zastosowanie będą miały przepisy ustawy o służbie cywilnej),
 • ustalenie wysokości uposażenia funkcjonariusza służb mundurowych za czas ww. urlopów w analogicznej wysokości jak wysokość zasiłków przewidzianych dla pracowników oraz wprowadzenie możliwości wyrównania uposażenia w przypadku rezygnacji z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) lub z całości urlopu rodzicielskiego w razie korzystania z takich urlopów na podstawie jednego wniosku,
 • uzupełnienie przepisów przewidujących ochronę stosunku służby o wszystkie rodzaje urlopów związane z pełnieniem funkcji rodzicielskich.

 

  Nowy projekt wprowadza także zmiany do Karty Nauczyciela. Zgodnie z nim urlop rodzicielski (a także dodatkowy urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlop ojcowski) zostanie dodany do katalogu przerw w świadczeniu pracy, które uprawniają nauczyciela do urlopu uzupełniającego w wymiarze do 8 tygodni – w razie niewykorzystania przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i letnich.

  Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1310).

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  30 najciekawszych pytań z prawa pracy

  pobierz

  Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

  pobierz

  Dokumentacja pracownicza

  pobierz

  Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 26692 )
  Array ( [docId] => 26692 )