Urlop ojcowski można przesunąć z powodu choroby

Data: 28-03-2013 r.

Urlop ojcowski powinien być wykorzystany przed pierwszymi urodzinami dziecka. Jeżeli podwładny złoży wniosek a następnie zachoruje - powinien poprosić o przesunięcie terminu wykorzystania urlopu ojcowskiego.

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia,
  • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia (art. 1823 § 1 Kodeksu pracy; dalej: kp).

Urlop ojcowski to uprawnienie przysługujące jedynie ojcu dziecka. Jest ono niezależne od urlopu macierzyńskiego.

Przykład:

Pracownikowi urodziło się dziecko 30 marca 2012 r. Może on skorzystać z urlopu ojcowskiego w taki sposób, aby zakończył on się do 29 marca 2013 r.

W sytuacji, gdyby pracownik spóźnił się z wykorzystywaniem urlopu i poprosił o 2 tygodnie w takim terminie, że część przypadałaby po 1. urodzinach dziecka – pracodawca powinien udzielić ojcowskiego w krótszym wymiarze.

Przykład:

Pracownikowi urodziło się dziecko 1 kwietnia 2012 r. Zgłosił do pracodawcy chęć skorzystania z 2 tygodni urlopu ojcowskiego od 20 marca 2013 r. W takiej sytuacji pracodawca powinien poinformować pracownika, że urlop ten kończyłby się już po pierwszych urodzinach dziecka i zostanie skrócony. Jeżeli nie jest za późno – pracownik powinien złożyć nowy wniosek, tak żeby urlop zakończył się do 31 marca. W przeciwnym razie pracownik skorzysta tylko z 12 dni wolnego.

Przesunięcie urlopu ojcowskiego – za zgodą pracodawcy

Po złożeniu wniosku przez pracownika zarówno on jak i pracodawca są związani terminem jaki określił podwładny. Kodeks pracy nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu rozpoczęcia urlopu ojcowskiego, nawet z powodu choroby. Niemniej jednak, jeżeli okaże się, że pracownik rozchorował się przed faktycznym wykorzystaniem urlopu i zwolnienie jest na tyle długie, że będzie trwało wciąż w dacie urlopu ojcowskiego, pracownik powinien wystąpić do pracodawcy z prośbą o przesunięcie. Może on od razu wpisać nowy termin, albo ogólnie poprosić o zmianę daty rozpoczęcia urlopu ojcowskiego. Pracodawca może ale nie musi zgodzić się na taki wniosek pracownika.

Zwolnienie nie przerywa urlopu

Może się zdarzyć i tak, że w trakcie urlopu ojcowskiego pracownik zachoruje. Niemniej jednak, jeżeli pracownik rozpoczął wykorzystywanie urlopu nie można go przerwać. Urlop ojcowski jest niepodzielny i powinien być wykorzystany w całości.

W takiej sytuacji nawet na wniosek pracownika, pracodawca nie powinien go przerywać i pozwalać na wykorzystywanie go w terminie późniejszym.

Przykład:

Pracownik jest na urlopie ojcowskim, który kończy mu się 17 marca. Od 12 przebywa on jednak na zwolnieniu lekarskim, które ma się zakończyć 28. W takiej sytuacji choroba nie zawiesza urlopu. Pracownik od 12 do 17 marca będzie na urlopie ojcowski a od 18 do 28 – na zwolnieniu lekarskim.

Podstawa prawna:

art. 92, art. 1823 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),

art. 11, art. 29 ust. 5a, art. 31 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).

Michał Tomaszewski, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26686 )
Array ( [docId] => 26686 )