Urodzenie dziecka na wychowawczym a dodatkowy urlop macierzyński

Data: 19-08-2013 r.

Warunkiem koniecznym skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest - poza złożeniem w określonym terminie odpowiedniego wniosku do pracodawcy – uprzednie wykorzystanie podstawowego (obligatoryjnego) urlopu macierzyńskiego.

Gdy pracownica rodzi kolejne dziecko podczas urlopu wychowawczego wykorzystywanego na starsze dziecko, to w jego trakcie nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Nie korzysta jednak z urlopu macierzyńskiego. Urodzenie dziecka nie powoduje bowiem automatycznie przerwania urlopu wychowawczego – jest on kontynuowany.

Zakładając, że cały okres, w którym pracownica miałaby prawo do urlopu macierzyńskiego przypada na urlop wychowawczy, wówczas w ogóle nie skorzysta ona z urlopu macierzyńskiego. W konsekwencji nie może też wykorzystać dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Sam fakt pobierania zasiłku macierzyńskiego nie może być bowiem utożsamiany z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego.

Przykład:

Do końca września 2013 r. pracownica jest na urlopie wychowawczym udzielonym jej na pierwsze dziecko. W związku z urodzeniem drugiego dziecka pobiera też zasiłek macierzyński do 15 sierpnia 2013 r. (za okres odpowiadający długości urlopu macierzyńskiego). Ponieważ otrzymuje ona jedynie zasiłek macierzyński, a nie przebywa na urlopie macierzyńskim, nie będzie mogła skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Natomiast będzie mogła pobierać zasiłek macierzyński także za okres odpowiadający dodatkowemu urlopowi macierzyńskiemu.

Przykład:

Pracownica w grudniu 2012 r. urodziła dziecko w trakcie urlopu wychowawczego udzielonego na pierwsze dziecko (zakończył się on 28 lutego 2013 r.). W związku z urodzeniem drugiego dziecka pracownica na dzień 1 marca 2013 r. korzystała już nie tylko z zasiłku macierzyńskiego, ale i z urlopu macierzyńskiego (w związku z zakończeniem się poprzedniego dnia urlopu wychowawczego). Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego mogła skorzystać (ona lub pracownik – ojciec dziecka) także z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Od 17 czerwca 2013 r. pracownica, która urodziła dziecko w trakcie urlopu wychowawczego ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający okresowi pełnego urlopu macierzyńskiego, czyli np. 20 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka. Nie jest on już pomniejszany o część przedporodową, tj. tę, którą można wykorzystać jeszcze przed przewidywaną datą porodu. Przepis ust. 3 w art. 29 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który przewidywał takie skrócenie okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego został bowiem uchylony.
Wzory dokumentów kadrowych związanych z udzielaniem dodatkowych urlopów macierzyńskich i urlopów rodzicielskich publikujemy w aktualizacji poradnika „Dokumentacja kadrowa”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26707 )
Array ( [docId] => 26707 )