Bony przyznane niezgodnie z przepisami trzeba oskładkować

Data: 30-08-2013 r.

Od wartości przyznanych pracownikom bonów należy opłacić składki, jeżeli pracodawca sfinansował je z ZFŚS nie uwzględniając aktualnej sytuacji rodzinnej i materialnej osób uprawnionych. Tak wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Łomży (III U 342/13).

Jedna ze spółek w porozumieniu ze związkami zawodowymi przez 3 lata, w okresach przedświątecznych, przyznawała pracownikom bony towarowe. Były one finansowane ze środków ZFŚS. Podstawę przyznania świadczeń stanowił uzgodniony ze związkami zawodowymi preliminarz wydatków, określający kierunki wykorzystania funduszu socjalnego z podziałem na poszczególne rodzaje świadczeń i przypisane im kwoty. Od wartości bonów pracodawca nie odprowadzał składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W trakcie kontroli ZUS zarzucił spółce, że obowiązujący u niej regulamin ZFŚS nie przewidywał możliwości przyznania osobom uprawnionym bonów towarowych ani też nie określał zasad dystrybucji jego środków pod względem kryteriów socjalnych. Choć pracownicy otrzymywali bony o różnej wartości, to decydowały o tym wyłącznie ich zarobki. Pracodawca nie pytał natomiast pracowników o aktualną sytuację rodzinną i materialną, a oni sami nie składali pisemnych wniosków o przyznanie bonów oraz oświadczeń o dochodach rodziny.

ZUS nakazał spółce naliczyć składki od przyznanych bonów. Płatnik zaskarżył tę decyzję do sądu okręgowego, a ten zgodził się z ZUS.

Przyznając świadczenia socjalne finansowane z ZFŚS zawsze trzeba zróżnicować dostęp do nich lub ich wysokość w zależności od kryteriów socjalnych, czyli od sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej pracownika. Jest to zasada obowiązkowa – wynika wprost z przepisów prawa.

Źródło: Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z 17 lipca 2013 r. (III U 342/13)

Janusz Stacki, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Najnowsze i najważniejsze orzeczenia sądów w sprawach pracowniczych publikujemy w miesięczniku „Prawo pracy w orzecznictwie”.


Tagi: zfśs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26795 )
Array ( [docId] => 26795 )