Złamanie zakazu dyskryminacji - skutki dla pracodawcy

Data: 23-07-2013 r.

Pracownik może w oparciu o przepisy zakazujące dyskryminacji dochodzić nie tylko roszczeń odszkodowawczych od pracodawcy. Może też przed sądem żądać ustalenia na przyszłość nowych warunków płacy pozbawionych charakteru dyskryminującego. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 8 czerwca 2010 r. (I PK 27/10).

Spór dotyczył następującej sytuacji: Maria S., pielęgniarka z wieloletnią praktyką, pracowała w jednym ze szpitali. Od 1 stycznia 2006 r. jej wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 1.518 zł. Jednocześnie pracodawca zatrudnił inną pielęgniarkę, przyznając jej wyższe wynagrodzenie zasadnicze od Marii S., choć obydwie pracowały na stanowiskach równorzędnych.

W pozwie przeciwko szpitalowi Maria S. domagała się odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie wynagrodzenia za pracę oraz podniesienia wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 2.346 zł.


Sąd II instancji przyznał pracownicy odszkodowanie. Nie uwzględnił zaś roszczenia o podwyżkę wynagrodzenia, uznając, że nie pozostaje to w gestii sądu. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy w zacytowanym wcześniej wyroku z 8 czerwca 2010 r. (I PK 27/10) uznał, że sąd pracy - na podstawie art. 18 § 3 kp - może ingerować w treść stosunku pracy w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika. Nie ma zatem podstaw do tego, by sąd pracy uchylał się od ukształtowania w odniesieniu do Marii S. nowego poziomu wynagrodzenia (nie dyskryminującego pracownicy). Taką ocenę musi przeprowadzić ponownie sąd II instancji.


Uwaga!
Pracownik, który został zwolniony z pracy ze względu na kryterium o charakterze dyskryminacyjnym, może dochodzić także roszczeń związanych z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę (przywrócenie do pracy, odszkodowanie). Przy czym, jak orzekł Sąd Najwyższy, sama wadliwość rozwiązania umowy o pracę nie przesądza o uznaniu zachowania pracodawcy za dyskryminujące pracownika. Natomiast jednoczesne naruszenie przez pracodawcę zakazu dyskryminacji rodzi po stronie pracownika odrębne roszczenie odszkodowawcze określone w art. 18[3d] Kodeksu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2007 r., II PK 142/09).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26792 )
Array ( [docId] => 26792 )