Czy można przechowywać ksero dowodu osobistego pracownika?

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 12-07-2016 r.

Pracodawca może żądać od pracownika jedynie przedłożenia dowodu osobistego lub prawa jazdy do wglądu w celu potwierdzenia prawdziwości podanych przez pracownika danych. Przechowywanie ksero dowodu lub prawa jazdy w aktach osobowych jest możliwe jeśli spełniony jest dodatkowy warunek.

Od osoby ubiegającej się o zatrudnienia pracodawca może żądać podania danych osobowych obejmujących:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. imiona rodziców,
 3. datę urodzenia,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 5. wykształcenie,
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Po zawarciu umowy o pracę pracodawca może dodatkowo zwrócić się do pracownika o podanie:

 1. innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 2. numeru PESEL pracownika.

Innych danych niż wymienione powyżej, pracodawca może żądać tylko wtedy, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma jednak prawo zażądać udokumentowania tych danych np. za pomocą dowodu osobistego.

W praktyce przekazanie danych następuje w drodze wypełnienia kwestionariusza osobowego. W kwestionariuszu pracownik potwierdza zgodność podanych danych z dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości wskazując jego serię, numer oraz organ, który wydał dokument. Pracownik powinien okazać dowód osobisty do wglądu, jeżeli zażąda tego pracodawca, celem potwierdzenia podanych danych.

Natomiast kserowanie dowodu wymagałoby uzyskania dodatkowej zgody pracownika, wyrażonej na piśmie, zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z zatrudnieniem.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39257 )
Array ( [docId] => 39257 )


Array ( [docId] => 39257 )