Nawet za samą umowę na okres próbny świadectwo po 24 miesiącach

Data: 03-03-2016 r.

Załóżmy, że pracodawca zawiera z pracownikiem umowę na okres próbny, a potem od razu zawiera umowę na czas nieokreślony. Nie zmienia to jednak faktu, że za okres próbny musi wydać świadectwo pracy najpóźniej po 24 miesiącach od zawarcia umowy na okres próbny. Umowa na okres próbny jest bowiem również umową terminową.

Od kilku lat obowiązują odrębne zasady wydawania świadectw pracy po terminowych umowach o pracę. Zasady te dotyczą nie tylko zwykłych umów na czas określony, ale też np. umowy na okres próbny czy umowy na zastępstwo nieobecnego pracownika. Nie obejmują jedynie umowy na czas nieokreślony.

 

Odrębne zasady stanowią, że w przypadku zawierania umów terminowych pracodawca ma obowiązek wydać za nie świadectwo pracy najpóźniej po 24 miesiącach trwania takich umów, nawet jeśli strony mają zamiar zawrzeć po tym czasie kolejną umowę (terminową lub bezterminową). Jedynie w przypadku gdy w chwili upływu wspomnianych 24 miesięcy terminowa umowa o pracę jeszcze trwa, pracodawca czeka z wydaniem świadectwa pracy z umowy terminowej do zakończenia takiej umowy. Nie można natomiast czekać z wydaniem świadectwa za umowy terminowe, w przypadku gdy w chwili upływu 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich strony łączy już umowa na czas nieokreślony.

A zatem, nawet jeśli strony zawarły tylko umowę na okres próbny, a potem od razu na czas nieokreślony, i tak trzeba za okres próbny wydać świadectwo pracy najpóźniej po 24 miesiącach od zawarcia takiej umowy (nawet jeśli miałoby to się odbywać w trakcie trwania umowy na czas nieokreślony – patrz przykład).

Przykład:

Świadectwo pracy za okres próbny

Strony zawarły umowę na okres próbny od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. Bezpośrednio po niej zawarły umowę na czas nieokreślony. Świadectwo pracy za umowę na okres próbny trzeba wydać najpóźniej 31 marca 2015 r. Nie ma znaczenia, że w tym dniu nadal trwa umowa na czas nieokreślony.

Gdyby jednak bezpośrednio po wspomnianym wyżej okresie próbnym strony zawarły umowę na 2-letni czas określony (1 lipca 2013 – 30 czerwca 2015 r.), a dopiero po niej umowę na czas nieokreślony, to świadectwo za obie umowy terminowe (za okres próbny i umowę na czas określony) należy wydać 30 czerwca 2015 r. Wtedy bowiem zakończy się umowa terminowa trwająca w dniu 31 marca 2015 r., czyli w dniu upływu 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z umów terminowych.

Więcej na ten temat można przeczytać w marcowym numerze „Doradcy Kadrowego”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38675 )
Array ( [docId] => 38675 )