Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia palarni na terenie firmy

Data: 31-08-2012 r.

Obecnie obowiązujące przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku utworzenia palarni na terenie zakładu pracy. Oznacza to, że pracodawca może utworzyć palarnię na terenie zakładu pracy fakultatywnie.

Wynika to ze zmiany definicji pomieszczenia higienicznosanitarnego, wprowadzonego 6 września 2011 r. W myśl obecnie obowiązujących przepisów pomieszczenie higienicznosanotarne to szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

Obecna definicja pomieszczenia higienicznosanitarnego, zawarta w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nie obejmuje palarni, co oznacza, że pracodawca może, ale nie ma obowiązku jej utworzenia.

Przepisy obligują właścicieli i zarządców obiektów lub środkiem transportu (w tym pracodawców) do umieszczenia informacji o zakazie palenia tytoniu. Informacja ta musi:

  • być umieszczona w widocznych miejscach,
  • zawierać odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne i
  • być umieszczona na terenie zakładu pracy lub środka transportu.

Niedopełnienie tego obowiązku grozi dla pracodawcy grzywną w wysokości do 2 tys. zł., a postępowanie w sprawie nałożenia grzywny odbywa się według procedury przewidzianej dla wykroczeń.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26733 )
Array ( [docId] => 26733 )