Jakie przerwy są wliczane do czasu pracy

Kategoria: Czas pracy
Data: 09-10-2012 r.

W przepisach przewidzianych jest kilka sytuacji, w których pracownik nie świadczy pracy, a mimo to ten czas jest wliczany do czasu jego pracy, m.in. jest to przerwa na karmienie dziecka, przerwa przysługująca pracownikowi niepełnosprawnemu na wykonanie gimnastyki usprawniającej lub wypoczynek, a także przerwa dla osoby pracującej przy komputerze.

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Przerwa ta oznacza, że pracownik może na kwadrans opuścić stanowisko pracy. Przerwę tę pracownik może wykorzystać nie tylko na spożycie posiłku. Może być on wykorzystana na początku dnia pracy, jak i w ostatnich godzinach pracy.

Kolejna przerwa wliczana do czasu pracy to przerwa na karmienie dziecka piersią. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Pracownica, która jest zatrudniona na czas krótszy niż 4 godziny dziennie nie ma prawa do przerwy na karmienie. Z kolei jeśli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie dziecka.

Pracownicy niepełnosprawni mają prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy (art. 17 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób).

Prawo do przerwy wliczanej do czasu pracy mają także pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy związanych z obsługą komputera. Pracownikom tym przysługuje co najmniej 5-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego (§ 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Kolejna przerwa wliczana do czasu pracy dotyczy pracowników młodocianych. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca ma obowiązek wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, która jest wliczana do czasu pracy.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25959 )
Array ( [docId] => 25959 )